Transparantie

Deze pagina sluit aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de Belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en waarbij deze gegevens gedeeld moeten worden op een internetadres.

1. Naam organisatie
Stichting De Rozelaar

2. RSIN nummer / KvK Nummer
RSIN Nummer: 0061216030
KvK Nummer: 41048366

3. Post- en bezoekadres
Postadres
Postbus 391
3770AJ Barneveld

Bezoekadres
Rozenstraat 9
3772 JH Barneveld

info@rozelaar.nl
0342-413334

4. Doelstelling volgens de regelgeving van de organisatie
Artikel 3 van de statuten: 1. De stichting is een zorgorganisatie met als doel het bieden van professionele zorg en ondersteuning aan personen met een verstandelijke beperking en anderen die zorg behoeven. 2. Meer in het bijzonder stelt de stichting zich ten doel de bevordering en het behoud van de maatschappelijke zelfstandigheid van haar cliënten en hun integratie in de samenleving.

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de organisatie
Jaarplan 2018

6. Bestuurssamenstelling
De heer M. Wijnen, voorzitter (12/09/2013)
De heer H.A. Klein Obbink, lid (12/09/2013)
Mevr. T. Gunter, lid (01-02-2018)
De heer W. van der Tas (01-01-2019)
De heer B. Kok (01-01-2019)

7. Beloningsbeleid
Raad van Toezicht: Volgens art 15 lid 5 van de statuten.
Medewerkers: Het salaris wordt bepaald conform CAO en de vastgestelde functiegroep (FWG functiewaardering).
Vrijwilligers: Ontvangen geen salaris, maar onkosten worden vergoed, zoals het document 'waardering vrijwilligers, versie 1.1, maart 2012'.

8. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de organisatie

9. Jaarrekening/Jaarverslag

DONEER  DIRECT

ONLINE DONEREN

U kunt ook uw gift ook overmaken op NL07 RABO 0156249081
t.n.v. Stichting Vrienden van De Rozelaar, Barneveld