COMPLIMENTEN EN KLACHTEN

De Rozelaar vindt het belangrijk dat cliënten en ouders hun mening geven over de ondersteuning en dienstverlening.

Algemene vragen

Heeft u een algemene vraag aan De Rozelaar, kijk dan op de pagina 'contact'.

Complimenten

Wilt u graag een compliment geven aan De Rozelaar, een afdeling of een medewerker, vul dan het formulier aan de rechterzijde van deze pagina in.

Klachten

Heel vaak is een misverstand de oorzaak van een klacht. Wanneer u erover praat, kan dit misverstand vaak makkelijk worden rechtgezet en is de klacht opgelost. Bespreek uw klacht daarom altijd eerst met de persoon die de klacht heeft veroorzaakt. Of met de persoon die voor een oplossing kan zorgen. Als het niet lukt om samen een oplossing te bedenken, kunt u uw klacht officieel indienen.

Klacht anoniem behandelen (voor medewerkers)
Medewerkers kunnen een klacht anoniem indienen via de externe vertrouwenspersoon.

Belangrijke adressen
Stichting De Rozelaar
T.a.v. klachtencommissie
Postbus 391
3772 AJ Barneveld
 

BELANGRIJKE DOCUMENTEN

 

COMPLIMENT OF KLACHT INDIENEN

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:
Share |