Cliëntenraad

Welkom op de pagina van de cliëntenraad. Hier leest u wie we zijn, wat we doen en waarom.

Wie zijn we?


Wij zijn Astrid, Christiaan, Liedewij, Marianne, Mariska en Samantha. We stellen ons even kort voor:

 • Ik ben Christiaan Noorlander en woon in De Glind. Ik volg dagbesteding bij De Rozelaar op groep Trosroos. Ik zit in de cliëntenraad omdat ik wil meedenken over De Rozelaar en over de activiteiten.
 • Ik ben Marianne den Boon en woon op Iris en werk op groep creatief. Ik zit in de Cliëntenraad omdat ik wil meepraten over De Rozelaar, de cliënten en de leiding.
 • Ik ben Mariska Schreurs en woon op Iris in Barneveld. Ik werk bij De Rozerie en op groep creatief. Ik zit in de Cliëntenraad omdat al de vragen van de cliënten belangrijk zijn.
 • Ik ben Samantha Welgraven en woon in Voorthuizen. Ik werk bij De Rozerie en op groep creatief. Ik zit in de raad omdat ik dan verschillende meningen kan horen en daarna die van mij kan geven. 
 • Ik ben Liedewij van de Wetering en woon op De Vlinder in Barneveld. Ik werk bij de Rozerie. Ik zit in de Cliëntenraad omdat ik mijn mening wil geven en luisteren naar anderen. 
 • Ik ben Jacolien Gorissen. Ik coach de Cliëntenraad omdat ik het heel belangrijk vind om cliënten te laten meedenken en mee laten praten bij de Rozelaar. Om met elkaar na te denken hoe we De Rozelaar steeds "mooier" kunnen maken. 

Wat doet de Cliëntenraad?
We denken mee en geven advies over belangrijke dingen binnen De Rozelaar.

Verzwaard advies houdt in dat de organisatie over deze onderwerpen in principe alleen een besluit kan nemen waar de Cliëntenraad mee heeft ingestemd. Gewoon advies houdt in dat de organisatie de mening moet vragen van de cliëntenraad.

Wij hebben verzwaard advies over de volgende dingen:

 • Voeding (bijvoorbeeld gevarieerde voeding, samen eten of alleen en gezonde voeding)
 • Veiligheid (bijvoorbeeld veiligheidsplan en BHV en EHBO)
 • Gezondheid en hygiëne (bijvoorbeeld medicijnverstrekking en schoonmaak faciliteiten)
 • Ontspanning (bijvoorbeeld zwemmen en inzet vrijwilligers)
 • Kwaliteit (bijvoorbeeld keuzes maken in cliënttevredenheidsonderzoeken)
 • Regels en afspraken voor cliënten (bijvoorbeeld opstellen huis- en gedragsregels)

Wij hebben gewoon advies over de volgende dingen:

 • Grondslag en identiteit (bijvoorbeeld wijziging grondslag)
 • Financiën (bijvoorbeeld gevolgen bezuiniging)
 • Dagbesteding (bijvoorbeeld herindeling van groepen)

Hoe werkt de Cliëntenraad?
We vergaderen 1 keer in de maand. Elke vergadering is er iemand anders voorzitter. 

De vergaderingen zijn altijd gezellig, maar er is altijd veel om te vergaderen. We denken na over dingen en geven onze mening.

Doorgevers
Op elke woning en dagbestedingslocatie is een doorgever. Deze doorgever geeft de informatie door van de Cliëntenraad naar de bewoners en deelnemers. Zo is iedere cliënt op de hoogte van wat de Cliëntenraad doet en bespreekt.

Samenwerking
Wij werken samen met de Verwantenraad en de Directeur-Bestuurder. De Verwantenraad heeft minstens 1 keer per jaar een overleg met de Cliëntenraad. Ook wisselen we de notulen en agenda's uit. De Directeur-Bestuurder stelt schriftelijk adviesvragen. We bespreken 1 keer per jaar hoe de samenwerking met de Verwantenraad en Directeur-Bestuurder verloopt.

Contact met de Cliëntenraad
Wilt u contact met de cliëntenraad? Neem dan contact op via cliëntenraad@rozelaar.nl

 

Contact met de cliëntenraad

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
:
:
:
Verificatie*:
Geef de tekst in