GEZOCHT: BESTUURSLEDEN VOOR STICHTING VRIENDEN VAN DE ROZELAAR

Wie zijn wij?
De Rozelaar is een protestants-christelijke stichting die zorg en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Wij geloven dat iedereen uniek, gelijkwaardig en waardevol is. De Rozelaar biedt cliënten zinvolle dagbesteding, een eigen plek om te wonen en ondersteuning thuis.

Stichting Vrienden van De Rozelaar ondersteunt de zorg door fondsenwerving bij particulieren en bedrijven voor niet-AWBZ-gefinancierde activiteiten en voorzieningen. Het gaat om activiteiten als zwemmen of huifbed-rijden. Voorbeelden van voorzieningen zijn inrichting van groepsruimtes, spelmateriaal of muziekinstrumenten.

Door de Vriendenstichting een eigen bestuur te geven, wil De Rozelaar een nieuwe impuls geven aan de fondsenwervingsactiviteiten die het werk van De Rozelaar mede mogelijk maken. Het nieuw te vormen bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt mede verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van een beleids- en fondsenwervingsplan.

Wat vragen wij?

 • Affiniteit met het werk van Stichting De Rozelaar
 • Onderschrijven van de protestants-christelijke identiteit
 • Een relevant netwerk binnen Barneveld, Nijkerk en/of Putten en de bereidheid dit te  enthousiasmeren voor De Rozelaar en de Vriendenstichting
 • Het vermogen actuele ontwikkelingen te vertalen naar kansen voor de Vriendenstichting
 • Zes tot acht uur per maand beschikbaar; in de opstartfase mogelijk meer
 • Minimale bestuursperiode van drie jaar; er wordt gewerkt met een rooster van aftreden

Wat bieden wij?

 • Een veelzijdige vrijwilligersfunctie bij een maatschappelijk relevante organisatie
 • Delen en opdoen van kennis en ervaring in samenwerking met beroepskrachten
 • Gerichte scholing en training voor uw bestuurstaak
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
 • Secretariële ondersteuning vanuit De Rozelaar
 • Passende onkostenvergoeding

Specifieke bestuurstaken:

Voorzitter:

 • Geeft leiding aan het bestuur
 • Vertegenwoordigt de stichting zowel binnen De Rozelaar als bij externe gelegenheden
 • Legt namens het bestuur verantwoording af aan de Raad van Bestuur van Stichting De Rozelaar
 • Bewaakt de voortgang en de kwaliteit van de stichtingsactiviteiten
 • Neemt het voortouw bij het oplossen van knelpunten
 • Is een initiatiefrijke en inspirerende persoonlijkheid

Secretaris:

 • Doet verslag van vergaderingen
 • Neemt het voortouw bij het opstellen en uitvoeren van het beleids- en fondsenwervingsplan
 • Borgt de uitvoering van bestuursbesluiten
 • Draagt zorg voor de correspondentie namens de stichting, onder meer met giftgevers en Stichting De Rozelaar
 • Archiveert (bestuurs)documenten

Penningmeester:

 • Draagt verantwoordelijkheid voor financiële zaken
 • Stelt de begroting op en bewaakt deze
 • Neemt het voortouw in de werving van financiële middelen, bijvoorbeeld via subsidies, fondsen, donateurs, sponsors
 • Laat zich regelmatig informeren over en zorgt voor toepassing van fiscale en juridische zaken

Bent u of kent u een geschikte kandidaat voor een bestuursfunctie? Dan komen we graag met u of hem of haar in contact.

Contactpersoon is Peter Klop, p.klop@rozelaar.nl / 0342 413334