Stichting De Rozelaar is op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht

Over De Rozelaar
De Rozelaar ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking in de regio Barneveld, Nijkerk en Putten. We geloven dat God de Schepper is van al het leven. Dit motiveert ons in onze verantwoordelijkheid voor de zorg aan en begeleiding van onze cliënten. De protestants-christelijke identiteit en waarden als respect, geborgenheid en toewijding zijn leidraad in alles.

 We vinden ieder mens uniek. Iedereen heeft andere talenten, kwaliteiten en behoeften. Het aanbod van De Rozelaar is daarom divers. We bieden op 4 plaatsen voor onze cliënten een eigen plek om te wonen. Daarnaast bieden we zinvolle dagbesteding en (via jobcoaching) begeleiding op een werkplek buiten De Rozelaar. Ook krijgen cliënten thuis ondersteuning. 

Informatie
De Raad van Toezicht (RvT) werkt volgens de zorgbrede governance code en ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur (RvB). De RvT kan de RvB gevraagd en ongevraagd van advies dienen. De RvT bestaat thans uit zes leden, waarvan er dit najaar twee hun werkzaamheden beëindigen. Het aantal leden van de RvT wordt teruggebracht naar vijf. De RvT vergadert gemiddeld vijf keer per jaar (’s middags of ‘s avonds). 

Profielbeschrijving

  • Onderschrijven en uitdragen van de protestants christelijke identiteit van De Rozelaar
  • Grote mate van betrokkenheid bij verstandelijk gehandicaptenzorg
  • Relevante ervaring op het gebied van besturen en toezicht houden
  • Academisch werk- en denkniveau
  • Analytisch vermogen
  • Integer, verantwoordelijkheidsgevoel
  • Gezien de huidige samenstelling wordt vrouwen uitdrukkelijk gevraagd te reageren. 

Meer informatie
Meer  informatie kunt u opvragen bij de voorzitter van de RvT, de heer Henk Jonker via telefoon 06-12371933 of rvt@rozelaar.nl. Een informatiepakket, inclusief een uitgebreide profielbeschrijving, kunt u opvragen bij de secretaris van de RvT via t.vangeerestein@rozelaar.nl. Als u interesse hebt, dan wordt u van harte uitgenodigd om te reageren. U kunt uw reactie met een korte motivatie tot en met woensdag 18 oktober2017 sturen naar rvt@rozelaar.nl en/of Raad van Toezicht, Stichting De Rozelaar, Postbus 391, 3770 AJ Barneveld. De gesprekken vinden plaats in week 44/45.

 

 

Share |