Bestuursverslag, jaarrekening en kwaliteitsrapport 2019

De Rozelaar maakt ieder jaar een aantal verantwoordingsdocumenten; jaarrekening, bestuursverslag en kwaliteitsrapport.

client afbeelding Cliënt Advies Punt

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Cliënt Advies Punt.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

De Rozelaar maakt ieder jaar een aantal verantwoordingsdocumenten. In de jaarrekening is een overzicht te vinden van de financiële situatie van het afgelopen jaar. In het bestuursverslag leggen we verantwoording af over het beleid wat we in 2019 hebben gevoerd. In ons kwaliteitsrapport staat hoe het met de zorg gaat, hoe onze cliënten die zorg ervaren. Ook staat erin wat beter kan.

 

Bestuursverslag 2019
Binnen de Rozelaar bieden onze medewerkers en vrijwilligers liefdevolle zorg, ondersteuning en begeleiding aan bewoners en deelnemers met een verstandelijke beperking. Dit alles vanuit een christelijk geloof als inspiratiebron. Zo ook in 2019.

In dit bestuursverslag over 2019 zijn het verslag van de bestuurder, het verslag van de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Verwantenraad en de Cliëntenraad samengevoegd.

Jaarrekening 2019

 

Kwaliteitsrapport 2019
Sinds de invoering van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg is de sector een ander tijdperk ingegaan met een vernieuwde blik op kwaliteit. Ook de Rozelaar ervaart de verschillende onderdelen van het Kwaliteitskader als zinvolle en bruikbare instrumenten.

Het Kwaliteitsrapport 2019 is net als voorgaande jaren tot stand gekomen uit de elementen van het Kwaliteitskader gehandicaptenzorg: het zorgproces rondom de cliënt, tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en verwanten en zelfreflectie van de teams.

Uitleg voor cliënten