Steun ons

De overheid vergoedt alleen nog de basiszorg. Maar een mens heeft meer nodig. Want leuke en leerzame activiteiten doen is minstens zo belangrijk. Zoals zwemmen. Spelen op goede muziekinstrumenten. Fitnessapparatuur om mee te sporten. En uitjes zoals huifbedrijden. Juist deze activiteiten en middelen zijn heel belangrijk voor de bewoners van onze woningen en de deelnemers van onze dagbestedingscentra. Dat kan alleen met financiële steun van mensen om ons heen.

client afbeelding Steun ons!

Wil je ons inderdaad steunen? En wil je daar meer informatie over? neem dan even contact op met de Stichting Vrienden van de Rozelaar

0342-41 33 34 Steun ons

1. Maak een gift over

Wil je een gift overmaken? Dat kan naar: NL07 RABO 0156249081 t.n.v. Stichting Vrienden van de Rozelaar, Barneveld

Wist je dat je gift aftrekbaar is voor de belasting? Dat is het geval als al je giften in één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van je onzuivere inkomen bedragen. Lees meer hierover op de website van de belastingdienst.

2. Word Vriend van de Rozelaar

Steun je ons liever structureel? Word dan een Vriend van de Rozelaar. Je steunt ons dan met een vast bedrag per jaar of per maand. Meer over Vrienden van de Rozelaar

3. Neem ons op in je testament

Je denkt vast liever niet aan het opmaken van een testament. Toch is dat belangrijk. Zo kun je daarin vastleggen dat je iets nalaat aan de Rozelaar. Je kunt kiezen voor een legaat of een erfstelling. Bij een legaat laat je een vast bedrag of bepaalde goederen na. Bij een erfstelling kun je ervoor kiezen Stichting Vrienden van de Rozelaar geheel of deels als erfgenaam op te nemen in het testament. De notaris kan je goed adviseren over de diverse mogelijkheden.

Goed om te weten: Stichting Vrienden van de Rozelaar heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Lees meer over onze ABNI-status

4. Schenk een deel van je vermogen

Wist je dat het ook voordelig kan zijn een deel van je inkomen aan een goed doel te schenken? Er zijn diverse mogelijkheden:

  1. Schenking
    Stichting Vrienden van de Rozelaar is vrijgesteld van schenkingsrecht. Als schenker kun je de schenking als aftrekbare gift in mindering brengen op je belastbare inkomen. Dat kan als het bedrag van de schenking tussen de 1% en de 10% van je onzuivere inkomen ligt.
  2. Lijfrente
    In plaats van een eenmalige gift kunt je je schenking ook in de vorm van een lijfrente doen. Lijfrente zijn vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijf jaar. Je schenkt vijf jaar of langer een vast bedrag aan de Stichting Vrienden van de Rozelaar. De schenking moet wel bij notariële akte worden vastgelegd en is daardoor volledig aftrekbaar voor je inkomstenbelasting.

    Een variant op de schenking van een lijfrente is dat u, in plaats van de schenking in vijfjaarlijkse termijnen te betalen, het bedrag in één keer voldoet. De stichting erkent dan het bedrag van de schenking aan je schuldig en boekt op dit bedrag de jaarlijkse lijfrentetermijnen af tot het gehele geschonken bedrag in vijf jaar is afgelost.

 

5. Organiseer een actie

Je kunt natuurlijk ook geld inzamelen voor Stichting de Rozelaar. Met een actie of evenement. Dat kan op allerlei manieren. Je kunt een cultureel, sportief of culinair evenement organiseren. Zoals een sponsorloop, braderie veiling op de verkoop van stroopwafels.

Heb je een idee voor een fondsenwervende actie of evenement? Wij bespreken dan graag met je hoe we je kunnen ondersteunen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een presentatie over Stichting de Rozelaar verzorgen en hebben we promotiemateriaal ter ondersteuning van je actie.