Informatieboekje over coronavaccin

Voor alle cliënten van de Rozelaar is een informatieboekje gemaakt met veelgestelde vragen over het coronavaccin.

client afbeelding Cliënt Advies Punt

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Cliënt Advies Punt.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

In de week van 22 t/m 26 februari worden onze bewoners van de woonlocaties Gasthuis, de Vlinder, de Rozenhof en Iris gevaccineerd. Uiteraard geldt dit alleen voor bewoners die toestemming hebben gegeven.

We zijn blij met dit bericht, zeker nu de besmettelijke Britse variant van het virus zo snel toeneemt en de verwachtingen voor de komende maanden alarmerend zijn. Dat is ook de reden waarom het ministerie besloten heeft om naast het Moderna-vaccin ook het BioNTech/Pfizer-vaccin te gaan gebruiken voor bewoners in de gehandicaptenzorg. Vandaag hebben we gehoord dat onze regio is aangewezen om het vaccin van BioNTech/Pfizer te gebruiken.

Informatieboekje in eenvoudige taal
Voor alle cliënten van de Rozelaar is een informatieboekje gemaakt met veelgestelde vragen over het coronavaccin: antwoorden op vragen over het vaccin, wat is het vaccin en hoe werkt het, en tips bij angst voor de prik. Het boekje is in eenvoudige taal en ondersteund met picto’s.

De informatie komt van https://corona.steffie.nl/nl/ en https://begrijpelijkecommunica...

Rol begeleiders/zorgcoördinatoren
Begeleiders en/of zorgcoördinatoren van wonen zullen naar verwachting een rol spelen in informatie aan cliënten, uitleg en beantwoorden van vragen, afstemming met de huisarts en wettelijke vertegenwoordiger, inventariseren van toestemming voor vaccinatie, begeleiding bieden op het moment van vaccinatie.

De keuze om wel of niet te laten vaccineren, is ook voor cliënten een persoonlijke afweging. Sommige cliënten kunnen zelfstandig tot een keuze komen, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig van hun begeleider of zullen het met hun familie bespreken.

Begeleiders helpen cliënten dagelijks bij het maken van allerlei keuzes. Zij weten hoe ze, zonder hun persoonlijke mening te geven, daarbij elke cliënt kunnen ondersteunen. Zij kennen hun cliënten en weten hoe ze het best op vragen in kunnen gaan.