Laatste nieuws Rozelaar en Corona

Het coronavirus leidt tot veel vragen. Allerlei organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken.

client afbeelding We blijven telefonisch bereikbaar

Bij de Rozelaar is een e-mailadres actief voor alle vragen rondom het Coronavirus. Deze mail wordt naar de desbetreffende persoon doorgestuurd.

0342-413334 0342-413334 corona@rozelaar.nl

Deze pagina wordt voortdurend bijgewerkt.

---------------------------------------------------------------------------

Dinsdag 24 maart

Bezoekregeling 

Op maandag 23 maart heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd in verband met de Corona-crisis. De branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft samen met het ministerie van VWS en op advies van onder andere RIVM en cliënt belangen verenigingen (KansPlus en LSR) een richtlijn afgesproken die wij verplicht zijn te volgen.

Dit betekent dat wij onze bezoekregels vanaf vandaag aanscherpen:

  • Bewoners mogen op onze woonlocaties geen bezoek meer ontvangen.
  • Alleen medewerkers en cruciale personen mogen bij onze woonlocaties nog naar binnen.
  • Cruciale personen zijn mensen die nodig zijn voor de continuïteit van de zorg en de dienstverlening of die voor het emotioneel/psychisch welzijn van de cliënt erg belangrijk zijn.
  • Ook op bezoek komen om vervolgens een wandeling te gaan maken is niet toegestaan.
  • Als de familie/wettelijke vertegenwoordiger een bewoner die in een woonlocatie woont wil ophalen om voor een periode in eigen huis te nemen, blijft de bewoner bij zijn familie tot de regeling is opgeheven.

Wij adviseren u zoveel mogelijk contact te houden met uw naaste via beeldbellen, Whatsapp en andere digitale middelen.

Wij zijn ons ervan bewust hoe ingrijpend deze crisis is voor onze bewoners, hun naasten en ons personeel. We moeten allemaal doen wat nodig is om verspreiding van het virus te voorkomen en de gezondheid van elkaar te beschermen. Daarom vragen we om uw begrip en medewerking.

Philip Miedema
Raad van Bestuur

-------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 16 maart

Maatregelen

Afgelopen vrijdag troffen wij nieuwe maatregelen rondom het coronavirus. Het afgelopen weekend zijn wij geïnformeerd dat er mensen in Barneveld, Voorthuizen en Nijkerk besmet zijn met het Coronavirus.

Daarnaast heeft VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) het advies uitgebracht om de dagbesteding zoveel mogelijk gelijk te behandelen met betaald werk en dus thuiswerken adviseren. Zojuist is bekend geworden dat ook scholen, horeca en sportclubs sluiten.

Rozelaar sluit dagbesteding

Dit heeft ons helaas doen besluiten om de dagbesteding per direct (tot nader order) te sluiten. Dit is voor ons een zwaar besluit geweest. We realiseren ons dat dit grote impact heeft voor alle betrokkenen.

Toch denken wij dit besluit te moeten nemen. Voor cliënten die op één van onze woonlocaties wonen of ambulante coaching krijgen, gaat de zorgverlening uiteraard door. Dit is tenslotte hun thuis. Overdag zal extra personeel aanwezig zijn op de woonlocaties.

Voor bewoners die elders naar de dagbesteding gaan of werk hebben geldt dat zij ook thuis moeten blijven. Dit om geen enkel risico te lopen en besmetting buiten de deur te houden. Er is afstemming geweest met enkele collega-organisaties en ook zij sluiten hun dagbesteding.

We realiseren ons dat we veel van iedereen vragen, maar alleen samen komen we hier doorheen. Ook voor onze cliënten is dit een zware tijd. Zorg goed voor elkaar!

Philip Miedema 
Raad van Bestuur

 

Vragen

RIVM

Het RIVM heeft de meest actuele informatie op hun website staanDaar vindt u ook de veel gestelde vragen en informatie filmpjes over het Coronavirus.

Overige vragen

Voor vragen kunt u bij uw contactpersoon terecht of via info@rozelaar.nl.