Cliëntenraad van de Rozelaar

Welkom op de pagina van de Cliëntenraad van de Rozelaar. Hier lees je wie we zijn, wat we doen en waarom.

client afbeelding Cliëntenraad

Wil je contact met de cliëntenraad? Mail ons dan gerust!

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Wie zijn we?

Wij zijn Anton, Martine, Marianne, Nico en Bianca. Wij zitten in de Cliëntenraad van de Rozelaar. Gaby coacht de clientenraad en Mardien is de notuliste. 

Cliëntenraad

Wat doet de Cliëntenraad?

We denken mee en geven advies over belangrijke zaken binnen de Rozelaar. Het kan gaan om verzwaard advies of om gewoon advies:

Verzwaard advies

Verzwaard advies betekent dat de organisatie over deze onderwerpen in principe alleen een besluit kan nemen waar de Cliëntenraad het mee eens is. Het gaat om deze onderwerpen:

  • Voeding (bijvoorbeeld: gevarieerde voeding, samen of alleen eten, gezonde voeding)
  • Veiligheid (bijvoorbeeld: het veiligheidsplan en BHV en EHBO)
  • Gezondheid en hygiëne (bijvoorbeeld: medicijnverstrekking en schoonmaakfaciliteiten)
  • Ontspanning (bijvoorbeeld: zwemmen en de inzet van vrijwilligers)
  • Kwaliteit (bijvoorbeeld: keuzes maken in cliënttevredenheidsonderzoeken)
  • Regels en afspraken voor cliënten (bijvoorbeeld: het opstellen van huis- en gedragsregels)


Gewoon advies

Gewoon advies houdt in dat de organisatie de mening moet vragen van de Cliëntenraad. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Grondslag en identiteit (bijvoorbeeld wijziging grondslag)
  • Financiën (bijvoorbeeld gevolgen bezuiniging)
  • Dagbesteding (bijvoorbeeld herindeling van groepen)


Zo werkt de Cliëntenraad

We vergaderen 20 keer per jaar. Bij elke vergadering is er iemand anders voorzitter. De vergaderingen zijn altijd gezellig. Maar het is ook hard werken. Want er zijn altijd veel onderwerpen. We denken na over dingen en geven onze mening.

Op elke woning en dagbestedingslocatie is er een doorgever. Die geeft de informatie van de Cliëntenraad door naar de bewoners en de deelnemers. Zo is iedereen op de hoogte van wat de Cliëntenraad doet en bespreekt.

Samenwerking

We werken samen met de Verwantenraad en de Directeur-Bestuurder. De Verwantenraad overlegt minimaal 1 keer per jaar met ons. Ook wisselen de notulen en agenda’s uit. De Directeur-Eigenaar stelt schriftelijk adviesvragen. We bespreken 1 keer per jaar hoe het gaat met de samenwerking met de Verwantenraad en de Directeur-Bestuurder.

Contact met de Cliëntenraad

Wil je contact met de cliëntenraad? Mail ons dan: cliëntenraad@rozelaar.nl

Contact

Heeft u een vraag over de Rozelaar?