Verwantenraad de Rozelaar

Als ouder of familielid kan je meepraten over het beleid van de Rozelaar als je deel uitmaakt van de Verwantenraad. Bij vacatures van de Verwantenraad wordt u in de gelegenheid gesteld u te kandidateren.

client afbeelding Verwantenraad

Ouders en verzorgers van cliënten kunnen met hun vragen en opmerkingen terecht bij de Verwantenraad.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Voor vragen en opmerkingen over dat beleid kan met de Verwantenraad worden gecommuniceerd. Hij bespreekt dit dan weer met de directeur-bestuurder.

De Raad denkt mee over onder meer: financiën, veiligheid, organisatie, kwaliteit en identiteit. De agenda wordt vaak bepaald door protocollen, documenten, rapportages en de inbreng van ouders en verwanten.

De Verwantenraad geeft gevraagd én ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Ook weegt de Verwantenraad de belangen van cliënten tegen beleidsvoornemens en de gevolgen daarvan.

Ouders en verzorgers van cliënten kunnen met hun vragen en opmerkingen terecht bij de Verwantenraad, e-mail: verwantenraad@rozelaar.nl. Ook kunnen ze de Raad vragen om actie te ondernemen als zaken niet gaan zoals dat moet. Let wel: de Verwantenraad is geen klachtencommissie.

Samenstelling van de Verwantenraad

De Verwantenraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

Bert Fredrikze
Bert is de vader van Jesse. Jesse werkt op locatie Industrie in Barneveld.

Leida Demmer
Leida is de moeder van Wilco. Wilco werkt bij de dagbesteding van de Rozelaar in Nijkerk.

Helma Zandvliet (lid)

Helma is de pleegmoeder van Manuela. Manuele werkt sinds september 2014 met veel plezier bij de dagbesteding van de Rozelaar in Nijkerk. Ze behartigt vooral de belangen van de dagbesteding in Nijkerk en Putten.

Co Nieuwenhuis (voorzitter)

Co is de vader van Rob. Rob woont op de Rozenhof en heeft dagbesteding op Rozenbottel. Hij is goed op de hoogte van het wel en wee van wonen op de Rozelaar.

Lianne van Leeuwen (secretaris)

Lianne is de moeder van Lennard. Lennard werkt bij Lunchroom de Rozerie in Barneveld. Ze is notulist van de Verwantenraad en de contactpersoon met de Cliëntenraad. Ze vindt het belangrijk om de belangen van de cliënten te behartigen namens de ouders en verwanten. 

 

VerwantenTevredenheidsOnderzoek

Begin 2019 is een Verwanten Tevredenheid Onderzoek (VTO) gehouden. De vragen die hierin werden gesteld waren gelijk aan het Cliënten Tevredenheidsonderzoek (CTO) 2018. De uitkomsten van de onderzoeken vind je hier:

 

Belangrijkste uitkomsten VTO

Op algemene tevredenheid scoort de Rozelaar 85,7% positief. Op 3 van de 36 vragen na zijn alle uitkomsten boven de benchmark VGN. Alleen de vragen: ‘Mijn kind mag zelf keuzes maken’ is met (70%) lager dan de benchmark (87%). Datzelfde geldt voor de vragen over de vrijetijdsbesteding. Opmerkelijk is dat de cliënten zelf op deze vragen boven de benchmark scoren. Op de vragen over de informatievoorziening worden het laagst gescoord. Alleen deze vragen scoren een hoog percentage op negatief.

Negatief afwijkend zijn: thuisbegeleiding (60%), locatie de Vlinder met 61,5% en Rozenstraat team B met 77,3%. Positief afwijkend zijn Nijkerk: (91,7%) en Rozenstraat team A met (100%). De vragen die de Rozelaar heeft toegevoegd aan het standaardonderzoek scoren over het algemeen goed. Uitzonderingen zijn: ‘Ik ben tevreden over de schoonmaak en hygiëne in de woning van mijn kind.’ Daar scoort 58,5% positief, 29,3% neutraal en 12,2% negatief.

Jaarverslagen

De jaarverslagen van de Verwantenraad zijn opgenomen in de jaarverantwoording van de Rozelaar. Bekijk de jaarverslagen

Contact

Heeft u een vraag over de Rozelaar?