Informatiemateriaal

Folders

Organisatie informatie

Jaarrekeningen

Jaarverantwoording

Kwaliteitsrapporten

Jaarplan

Jaarrekeningen Stichting Vrienden van De Rozelaar

Jaarverslag Stichting Vrienden van De Rozelaar

Klokkenluidersregeling 

Zorg

 

Informatiemateriaal - cliënten

Folders

Picto-folder muziektherapie

Folder CAP picto's

Organisatie informatie

Jaarplan

  Jaarplan 2018 cliënten

 Jaarplan 2019 cliënten

Jaarverslag

  Jaarverslag 2018 Cliëntenraad

Kwaliteitsrapport 

 Kwaliteitsrapport 2017

 Kwaliteitsrapport 2018