Extra diensten

Niemand is hetzelfde, iedereen is uniek. 

De vorm waarin wij ondersteuning bieden bepaal je voor een belangrijk deel zelf. Iedereen heeft verschillende wensen en of verwachtingen van het leven. 

En iedereen heeft andere mogelijkheden. En dus heb je ondersteuning op maat nodig. De zorg en ondersteuning die je van De Rozelaar ontvangt wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Op een aantal gebieden kun je meer ondersteuning nodig hebben dan waar de Wlz in voorziet.

Bijvoorbeeld bij het wassen van de kleding. Maar dat kan ook zijn bij extra uitjes, zwemmen of op vakantie gaan. Deze extra ondersteuning bieden wij je graag omdat dit bij het leven van alledag hoort.

In onderstaand document zetten we voor je op een rij om welke diensten het gaat met de bijbehorende kosten. Deze diensten zijn vrijwillig. Als je hier geen gebruik van wilt maken, wordt er dus geen geld in rekening gebracht. Hier vind je ook een schema waarbij je kunt aankruisen welke aanvullende diensten je af wilt nemen. 

Aanvullende diensten 2019