Extra diensten

Niemand is hetzelfde, iedereen is uniek. De vorm waarin wij ondersteuning bieden bepaal je voor een belangrijk deel zelf. Iedereen heeft verschillende wensen en of verwachtingen van het leven. Iedereen heeft andere mogelijkheden. En dus heb je ondersteuning op maat nodig. De zorg en ondersteuning die je van De Rozelaar ontvangt wordt bekostigd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De ZZP-indicatie (zorgzwaartepakket) bepaalt op welke ondersteuning je recht hebt. Je hoeft hiervoor niets aan De Rozelaar te betalen. Wel moet je een verplichte eigen bijdrage betalen via het CAK. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van je persoonlijke financiële situatie.

Uitgangspunt voor dit overzicht is de uitgave zorgkompas gepubliceerd op de site van het
Zorginstituut Nederland. (Wlz kompas, verblijf in een instelling).

Op een aantal gebieden kun je meer ondersteuning nodig hebben dan waar de Wlz in voorziet.
Bijvoorbeeld bij het wassen van de kleding. Maar dat kan ook zijn bij extra uitjes, zwemmen of op vakantie gaan. Deze extra ondersteuning bieden wij je graag omdat dit bij het leven van alledag hoort.

Omdat dit niet onder de vergoedingen van de Wlz valt dien je deze begeleiding zelf te betalen. Als je
hiervan gebruikt wilt maken dan maken we daar heldere afspraken over. Dit zetten we op papier zodat je niet met een onverwachte rekening te maken zult krijgen. In dit overzicht zetten we voor je op een rij om welke diensten het gaat met de bijbehorende kosten. Deze diensten zijn vrijwillig. Als je hier geen gebruik van wilt maken, wordt er dus geen geld in rekening gebracht.

Aanvullende diensten 2019