De Rozelaar gelooft in goede zorg. Daarom bieden we extra zorgonderdelen aan onder andere via gedragsdeskundigen.

Gedragsdeskundigen

De gedragsdeskundigen (GZ-psycholoog en orthopedagogen) hebben binnen De Rozelaar een adviserende en behandelende rol. Zij signaleren problemen bij cliënten, observeren gedrag, diagnosticeren en voeren individuele gesprekken. De gedragsdeskundige heeft zo een ondersteunende rol naar de organisatie, begeleiding en cliënten. Twee gedragsdeskundigen hebben de rol van vertrouwenspersoon voor cliënten. Ook bewaakt de gedragsdeskundige de inhoudelijke kwaliteit van de zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking binnen de organisatie. Elk jaar worden zij versterkt door een stagiaire van de richting Klinische Orthopedagogiek.

Binnen het team van gedragsdeskundigen wordt er eclectisch gewerkt vanuit verschillende methoden en theorieën. In algemene zin valt hieronder de Driehoekskunde van Chiel Egberts, Geef me de vijf (Colette de Bruin), Transactionele analyse (Eric Berne) en de methodiek Heijkoop. In het werken met mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking wordt het Eigen Initiatief Model ter hand genomen. Onze cliënten met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking worden begeleid vanuit het PACT van Carla Vlaskamp. De ervaringsordeningen van Dorothea Timmers-Huigens worden vervolgens gehanteerd om het activeringsaanbod af te stemmen op de behoefte van de persoon. Vanuit De Rozelaar kan de volgende basisdiagnostiek afgenomen worden:

  • Niveaubepalingen: SRZ/SRZ i/SRZ-P, Vineland/VABS, Timmers-Huigensprofiel;
  • Emotioneel niveau: ESSEON-R, SEO-R;
  • Communicatie: ComVoor, Communicatie Profiel;
  • Dementie: DVZ, ADVZ, DSVH (voormalige DSDS);
  • Overig: GTI, TVZ, SGZ, SIS, VAK, SP, verschillende testen naar spelniveau, AUTI-R, Arbeidsinteressetest, etc.

Een aantal van deze testen is nodig bij het aanvragen van bijvoorbeeld een indicatie. Daarnaast zijn zij aanvullend of ondersteunend bij het maken van keuzes voor de toekomst. Voor externe cliënten zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Uw aanvraag kunt u richten aan info@rozelaar.nl.