Zorg van De Rozelaar

De Rozelaar biedt identiteitsgebonden zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Wij geloven in goede zorg. De protestants-christelijke identiteit en waarden als respect, geborgenheid en toewijding zijn leidraad in alles. Onze identiteit doortrekt de hele zorg- en dienstverlening.

Ieder mens is uniek en heeft andere behoeften en mogelijkheden. Het aanbod van De Rozelaar is daarom divers. Wij bieden zinvolle dagbesteding of een eigen plek om te wonen. Onze cliënten  kunnen terecht op één van onze locaties voor dagbesteding of wooncentra in Barneveld, Voorthuizen, Putten en Nijkerk of in de lunchroom in het centrum van Barneveld. Ook kunnen zij begeleid worden via jobcoaching op een werkplek buiten De Rozelaar. Kies voor:

 Een eigen plek om te wonen

 Gevarieerde en zinvolle dagbesteding

 Ambulante coaching

 Jobcoach

 Lunchroom De Rozerie

 

 Bakkerij Taart&Zoet

De wensen en mogelijkheden van cliënten staan centraal in onze aanpak. Onze medewerkers zoeken met de cliënt en zijn of haar ouders, wettelijke vertegenwoordigers of verzorgers naar een passend programma. Het begrip 'integratie' neemt daarbij een belangrijke plaats in. Dit houdt in dat we onze cliënten zo volwaardig mogelijk laten deelnemen in de samenleving.