Kwaliteit

De Rozelaar staat voor kwalitatief goede zorg. Met respect voor ieders unieke kwaliteiten ondersteunen we onze cliënten hun talenten te ontwikkelen en te gebruiken. Waarden als respect, geborgenheid en toewijding zijn leidraad. Onze protestants-christelijke identiteit is de basis voor onze kwalitatief goede zorg.

Sinds 2017 maakt De Rozelaar jaarlijks door middel van een Kwaliteitsrapport inzichtelijk wat er goed gaat en wat er beter kan bij De Rozelaar. Hiermee willen onszelf een spiegel voor houden en anderen laten zien waar we trots op zijn en waar we kansen zien.

Dit instrument van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg berust op een aansprekende visie, geeft helderheid aan cliënten over goede zorg, helpt teams om de zorg te verbeteren en biedt handvatten voor bestuurlijke verantwoording.

Het doel van het landelijk kwaliteitskader is meerledig:

  • Het geeft duidelijkheid naar cliënten: wat mogen zij verwachten van de geboden zorg en ondersteuning
  • Het is stimulerend voor de medewerkers die de zorg uitvoeren; het helpt hen bij het voortdurend werken aan kwaliteitsverbetering.
  • Het is richtinggevend voor de leiding van een zorgorganisatie. Zij kan met het kader sturen op kwaliteit doordat ze zicht heeft op kwaliteit, weet wat goed gaat en wat beter moet.
  • Het preciseert hoe elke zorgorganisatie het zicht op kwaliteit gebruikt voor externe verantwoording (naar de samenleving, het zorgkantoor en IGJ)

Het kwaliteitsrapport 2017 van De Rozelaar is te vinden op de pagina 'informatiemateriaal'.

Tevreden cliënten

Cliënten zijn tevreden over de zorg en begeleiding die ze ontvangen bij De Rozelaar. In het laatst gehouden CliëntTevredenheidsOnderzoek (maart 2018) blijkt 89,9% tevreden tegen een benchmark van 83,8% en 75,2% van drie jaar geleden. Op alle onderdelen scoort de Rozelaar minimaal 75% positief. Slechts twee onderdelen, meedoen aan activiteiten in de buurt en de bekendheid met de thema's die door de Cliëntenraad worden besproken, komen onder de 73%.

 

Tevreden medewerkers

Binnen de Rozelaar wordt er één keer in de twee jaar een onderzoek uitgevoerd onder alle medewerkers. In 2017-2018 heeft De Rozelaar het Beste Werkgeverskeurmerk ontvangen. Dit betekent dat we boven het branchegemiddelde scoren.

Uit het MedewerkersTevredenheidsOnderzoek van 2017 blijkt dat medewerkers hun werk zinvol vinden en er trots op zijn. Gemiddeld scoort De Rozelaar in het onderzoek een 7,7 voor de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers en een 7,0 voor hun tevredenheid.

Niet tevreden? Vertel het ons! Wel tevreden? Vertel het anderen.

Wij vinden transparantie en betrokkenheid belangrijk. Heeft u ideeën om onze kwaliteit (of dienstverlening) te verbeteren? We horen het graag, dus neem gerust contact met ons op!

We vinden het belangrijk dat cliënten en ouders hun mening geven over de ondersteuning en dienstverlening. Ga hiervoor naar de pagina complimenten en klachten.

We stellen het op prijs als u Stichting De Rozelaar wilt beoordelen via Zorgkaart Nederland. U leest daar ook de waardering van anderen voor Stichting de Rozelaar.