Medezeggenschap

Cliënten, hun ouders of belangenbehartigers en onze medewerkers kunnen zich uitspreken over ons beleid en onze zorg. We hebben hiervoor enkele raden.

Verwantenraad

De verwantenraad bestaat uit vijf ouders/vertegenwoordigers van cliënten. De verwantenraad denkt mee over zaken als veiligheid, kwaliteit en de identiteit van De Rozelaar.

Cliëntenraad

De cliëntenraad denkt mee over het beleid van De Rozelaar. De raad bestaat uit cliënten van De Rozelaar. Er zijn vijf leden en een ondersteunende coach.

Ondernemingsraad

De ondernemingsraad bestaat uit medewerkers die namens het personeel overleg voeren met de Raad van Bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

Ouderraad

Iedere woonlocatie heeft een Ouderraad. Hier wordt met name gesproken over praktische, locatiegebonden zaken.