Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van Stichting De Rozelaar heeft een tweeledige taak:
a. het behartigen van de belangen van de medewerkers
b. het behartigen van de belangen van Stichting De Rozelaar.

De ondernemingsraad heeft drie doelstellingen:

  • Financieel-economisch: Dit betreft de financiële situatie, de te verwachten resultaten, de marktpositie en de geformuleerde doelen.
  • Technisch en (bedrijfs)organisatorisch: De technische component richt zich op de organisatie van de productie, het logistieke proces en de informatievoorziening. De organisatorische component richt zich op het verband waarin mensen met elkaar samenwerken.
  • Sociaal: Zoals verwoord in het personeelsbeleid en de personele regelingen: het verschaffen van arbeid, de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en het arbeidsomstandighedenbeleid. Dit betreft voor een deel het toepassen van wettelijke regelingen uit wet of CAO en voor een deel eigen regelingen.

Lees hier meer over de Ondernemingsraad. 

 

Contact met de ondernemingsraad

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
: