Nieuws

 

05
Juni

Kwaliteitsrapport 2017 geeft inzicht!

Nieuws >>

In het kwaliteitsrapport staat hoe De Rozelaar zorg heeft gegeven in 2017, wat er goed gaat en wat er beter kan. Kortom, het kwaliteitsrapport geeft inzicht!

We willen onszelf een spiegel voor houden en anderen laten zien waar we trots op zijn en waar we kansen zien. Het rapport zal inzicht geven in verschillende aspecten van de organisatie en dient als een vliegwiel om tot verbetering te komen. Het jaar 2017 nemen we daarbij als een nulmeting.

Het rapport begint met een samenvatting. Daarna wordt geschetst hoe de organisatie eruit ziet en met welke ontwikkelingen wij het laatste jaar te maken hebben gehad. Ook wordt beschreven hoe het Kwaliteitsrapport tot stand is gekomen.  Vervolgens zijn de thema’s uitgewerkt die zijn aangereikt door het Kwaliteitskader. Het rapport wordt afgesloten met een reflectie van interne organen. 

http://www.rozelaar.nl/media/Informatiemateriaal/Kwaliteitsrapport%202017.pdf« Terug naar overzicht