Wij kunnen niet zonder uw steun!

Het is fijn en tegelijkertijd noodzakelijk dat we ondersteuning uit de samenleving krijgen, omdat de overheid alleen nog de basiszorg vergoedt.

Bijvoorbeeld huifbedrijden, zwemmen of de aanschaf van muziekinstrumenten en fitnessapparatuur worden niet vergoed, terwijl juist deze activiteiten en middelen heel belangrijk zijn voor onze cliënten.

  • Fiscaal voordeel

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting als deze (eventueel met andere giften samen) voor één kalenderjaar tussen de 1% en 10% van uw onzuivere inkomen bedraagt. Lees meer hierover op de website van de belastingdienst

  • Zelf overmaken

U kunt ook uw gift ook overmaken op NL07 RABO 0156249081 t.n.v. Stichting Vrienden van De Rozelaar, Barneveld

  • Word vriend

U kunt Vriend van De Rozelaar worden door ons jaarlijks of maandelijks met een vast bedrag te steunen. Als Vriend ontvangt u tweemaal per jaar ons vriendennieuws. In dit blad staan artikelen over de projecten die de Stichting Vrienden van De Rozelaar steunt. Tevens wordt aandacht geschonken aan persoonlijke acties en initiatieven waarmee geld is ingezameld voor De Rozelaar.

  • Testament

Het opmaken van een testament is iets waar niemand graag aan denkt. Het geeft u wel de mogelijkheid om het werk van de Stichting Vrienden van De Rozelaar op een bijzondere manier te steunen. U kunt er voor kiezen om de Stichting Vrienden van De Rozelaar als (mede) erfgenaam (erfstelling) op te laten nemen in uw testament of middels een legaat.

Legaat
U kunt bij de notaris een legaat voor de Stichting Vrienden van De Rozelaar in uw testament laten opnemen. Een legaat is een bepaling in een testament waarmee u met name genoemde goederen of een vastgesteld bedrag schenkt.

Erfstelling
Bij een erfstelling kunt u er voor kiezen om Stichting Vrienden van De Rozelaar geheel of gedeeltelijk als erfgenaam in uw testament op te laten nemen.

Nalatenschap en de belasting
Stichting Vrienden van De Rozelaar heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

Vragen en informatie
Als u meer wilt weten over nalatenschappen, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris. Hij/zij kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden met betrekking tot uw nalatenschap.

  • Schenking/lijfrente

Misschien heeft u er nooit over gedacht, maar wist u dat het ook voordelig kan zijn een deel van uw inkomen aan een goed doel te schenken? Welke mogelijkheden zijn er? We zetten ze hieronder voor u op een rij.

Schenking
Instellingen die als een kerkelijk, levensbeschouwelijk, liefdadig, cultureel, wetenschappelijk of het algemeen nut beogende instelling gerangschikt zijn bij de belastingdienst zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Stichting Vrienden van De Rozelaar valt in deze categorie en is derhalve geen schenkingsrecht verschuldigd.

Als schenker kunt u, als het bedrag van de schenking tussen de 1% en de 10% van uw onzuivere inkomen ligt, de schenking als aftrekbare gift in mindering brengen op uw belastbare inkomen.

Lijfrente
In plaats van een eenmalige gift kunt u uw schenking ook in de vorm van een lijfrente doen. Lijfrente zijn vaste periodieke uitkeringen voor een periode van minimaal vijf jaar. U schenkt vijf jaar of langer een vast bedrag aan de Stichting Vrienden van De Rozelaar. De schenking moet wel bij notariële akte worden vastgelegd en is daardoor volledig aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

Een variant op de schenking van een lijfrente is dat u, in plaats van de schenking in vijfjaarlijkse termijnen te betalen, het bedrag in één keer voldoet. De stichting erkent dan het bedrag van de schenking aan u schuldig en boekt op dit bedrag de jaarlijkse lijfrentetermijnen af tot het gehele geschonken bedrag in vijf jaar is afgelost.

  • Organiseer een actie

Door het organiseren van een actie of evenement kunt u geld inzamelen voor de Stichting Vrienden van De Rozelaar. Dit kan op veel verschillende manieren. Zo kunt u een cultureel, sportief of culinair evenement organiseren, bijvoorbeeld een sponsorloop, braderie, veiling of de verkoop van stroopwafels.

Hebt u een idee voor een fondsenwervende actie of evenement? Wij bespreken dan graag met u welke ondersteuning wij u kunnen bieden. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een presentatie over Stichting De Rozelaar verzorgen en hebben we promotiemateriaal ter ondersteuning van uw actie.

  • Word vrijwilliger

Voor het bedenken en uitvoeren van de verschillende acties kunnen veel mensen helpen. Wilt u helpen? Vul dan onderstaand formulier in. Alvast vriendelijk bedankt! Kijk hier voor meer informatie voor vrijwilligers.