Verhaal van Freddy

“Als het personeel tevreden is, dan zie je dat terug in de kwaliteit van zorg.” Dat vindt Freddy Broekema. Alweer zes jaar is hij lid van de Ondernemingsraad (OR) van de Rozelaar, sinds 2017 als voorzitter. Samen met zes collega’s denkt en beslist hij mee over de ontwikkelingen binnen de organisatie. “

Freddy Broekema

Het interessant om op dit niveau mee te denken over de ontwikkeling van de organisatie. Dat is in het belang van het personeel, en daarmee ook van de cliënten.

0342-413334 0342-413334 Stuur een e-mail

In het dagelijkse leven is Freddy Broekema zorgcoördinator Wonen. Negen jaar lang op de Rozenhof in Voorthuizen en sinds oktober 2020 op woonlocatie de Vlinder in Barneveld. Elke twee weken zet hij de voorzitterspet op. “Dat is voor mij een mooie afwisseling van mijn dagelijkse werk. Hoe kunnen we het met zijn allen zo verbeteren dat iedereen met plezier werkt bij de Rozelaar? Dat is belangrijk, zeker voor de liefdevolle zorg die wij onze cliënten geven. Als wij als medewerkers met plezier naar ons werk gaan, dan voelen cliënten dat haarfijn aan. Dan wordt het ook voor hen leuker en beter.”

Medicatiebeleid

Enkele dagen voor de vergadering krijgt de OR de stukken. “De OR kijkt vooral naar de gevolgen voor het personeel”, vertelt Freddy. “Mag dit volgens de CAO? En is dit ook wenselijk? En wat goed is voor het personeel, is in de regel ook goed voor de cliënt. De OR zette zich bijvoorbeeld in voor betere reiskostenvergoeding en voor meerkeuze-arbeidsvoorwaarden, waarbij medewerkers de uren kunnen inzetten voor veel meer dan het fietsenplan. “Belangrijk is ook het medicatiebeleid. Hoe zorgen we dat alle medewerkers goed zijn geschoold en zich bekwaam voelen? Het is een belangrijk onderwerp dat op de agenda blijft staan.”

Medewerkers scholen in Triple-C

Scholing heeft sowieso de aandacht. “De Rozelaar werkt met Triple-C, een orthopedagogisch behandelmodel. Dit bestaat uit een visie en een methodiek voor het begeleiden en behandelen van mensen met een verstandelijke beperking. Onze begeleiding richt zich op een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de cliënt en op een betekenisvolle invulling van het dagprogramma. Het is belangrijk dat we ook nieuwe medewerkers daarin scholen. Als OR hebben we daarover jaarlijks een gesprek met het bestuur en HR over opleidingen.”

Kwartaalcijfers

De OR krijgt periodiek de kwartaalcijfers. “Daarin staan niet alleen de financiële cijfers, maar ook cijfers over ziekteverzuim en MIC-meldingen (Meldingen Incidenten Cliënten). We analyseren deze kwartaalcijfers. Waar spelen er dingen? Wat gaat goed? Wat heeft aandacht nodig? Is het ziekteverzuim hoger dan gemiddeld, dan hebben we gesprekken met een bedrijfsarts of HR.”

Freddy doet het OR-werk met enorm veel plezier. “Het interessant om op dit niveau mee te denken over de ontwikkeling van de organisatie. Dat is in het belang van het personeel, en daarmee ook van de cliënten. Ik hoop daarom dat ik nóg een termijn door kan, als voorzitter of anders als lid.”

(dit artikel verscheen in ons magazine erbij: #05 februari 2021)

Locaties