Verhaal van Gereke

“Op elke afdeling merk je dat medewerkers proberen het goede na te streven, dat het belang van de cliënt altijd voorop staat. Daaruit spreekt de christelijke identiteit van de Rozelaar,” aldus Gereke Booij, HR-adviseur bij de Rozelaar.

Gereke Booij

Ook in mijn ondersteunende functie kan ik aan de visie van de organisatie bijdragen en een stukje van Gods koninkrijk op aarde laten zien

06-42532036 06-42532036 Stuur een e-mail

In haar werk adviseert ze onder andere over personeelsbeleid en organisatieontwikkelingen: een baan waarbij de christelijke identiteit van de Rozelaar regelmatig ter sprake komt.

“Voordat ik bij de Rozelaar aan de slag ging, werkte ik in de productie- en ingenieurswereld. Een heel andere wereld, waarbij de focus veel meer ligt op de cijfers en de winst. Binnen de Rozelaar gaan we allemaal voor hetzelfde doel: het belang van de cliënt. Dat doen we vanuit een gedeelde, persoonlijke overtuiging. Die christelijke ‘bril’ zorgt dat we zorgvuldiger werken en elkaar met respect blijven behandelen, ook als we het niet altijd met elkaar eens zijn.”

Persoonlijke bijdrage

Bij iedere vacature die de Rozelaar online plaatst, staat een alinea over de identiteit van de organisatie en wordt een vraag aan de sollicitant gesteld: ‘Hoe kun jij vanuit je persoonlijke overtuiging bijdragen aan de identiteit van de Rozelaar?’. Tijdens de sollicitatie komt die vraag terug in het gesprek. “Omdat onze identiteit duidelijk naar buiten toe wordt uitgedragen, krijgen we maar weinig sollicitaties van mensen die zich niet kunnen vinden in onze identiteit,” geeft Gereke aan. “We hebben veel mooie gesprekken over hoe iemand denkt te passen bij de organisatie vanuit zijn of haar overtuiging. Uiteindelijk is het vooral belangrijk dat je met de cliënten kunt praten over hun geloof. Je bidt voor het eten, leest ’s avonds uit de bijbel of kunt iemand een troost bieden als dat nodig is.”

Verschil mag er zijn

Ook in het werk komt de christelijke identiteit terug. Gereke vertelt: “Je hoort weleens de negatieve verhalen, de discussies over de verschillen tussen kerken. Daar proberen we ons niet op te focussen. Het belangrijkste is dat we allemaal geloven in Jezus en een persoonlijke relatie hebben met God. We kijken naar wat ons verbindt en proberen op die manier onderwerpen bespreekbaar te maken. Soms heeft dat te maken met de zorg die je biedt of een ethische kwestie, maar vaak genoeg gaat het om de omgang met elkaar.”

Bijbelse opdracht

De christelijke identiteit van de Rozelaar is voor veel nieuwe medewerkers én cliënten een doorslaggevende factor. “Ik vind het heel bijzonder als je met een cliënt mag bidden of net een stapje verder kunt kijken dan de standaard zorg. Vanuit mijn persoonlijke overtuiging, kan ik aansluiten bij de (be)leefwereld van de cliënten. Ik zie dat vooral in de kleine dingen terug.”

Gereke omschrijft de zorg en begeleiding die bij de Rozelaar geboden wordt als een Bijbelse opdracht. “Vanuit een bijbels perspectief zijn we samen één lichaam. De arm kan niet zonder de voet. Ook in mijn ondersteunende functie kan ik aan de visie van de organisatie bijdragen en een stukje van Gods koninkrijk op aarde laten zien.”

(dit artikel verscheen in ons magazine erbij: #06 juli 2021)

Locaties