Verhaal van Laurine

Muziek doet iets met mensen. Laurine merkt het dagelijks in haar werk als muziektherapeute bij de Rozelaar. “Ik vind het mooi om cliënten te helpen, zodat zij het leven beter begrijpen. En zodat zij een prettiger leven hebben en zo zelfstandig mogelijk worden. Wij leren de mensen het leven leven.”

Laurine Jansen, muziektherapeut

“Na 15 jaar ben ik nóg niet uitgeleerd”

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

In 2004 kwam Laurine als stagiaire werken bij de Rozelaar. “Mijn vader werkte hier ook, dus ik kwam hier al als klein meisje. Als stagiaire al ervoer ik dat er hier veel ruimte is voor ontwikkeling. Stagiaires krijgen goede ondersteuning. Andersom brengen zij vernieuwing, wat goed is voor de organisatie. Eenmaal in dienst kun je trainingen volgen en intern solliciteren op functies.”

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Steeds nieuwe uitdagingen
De Rozelaar is een kleine stichting die zorg en ondersteuning biedt aan zowel mensen met een lichte verstandelijke beperking als aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Iedere cliënt is anders, waardoor je steeds nieuwe uitdagingen aangaat. Na 15 jaar ben ik nóg niet uitgeleerd.” Dankzij de kleinschaligheid kennen de collega’s elkaar. “Er is veel contact tussen de werkvloer en het management. Men weet wat er speelt en ze kennen de mensen.”

Ruimte voor iedereen
De Rozelaar heeft een algemeen-christelijke identiteit. Er wonen en werken hier mensen uit de reformatorische, evangelische en protestantse hoek. En cliënten hoeven geen geloof aan te hangen. Er is dus ruimte voor iedereen, hoewel we de christelijke identiteit wel echt inhoud geven. In mijn muziektherapie komt het geloof vaak naar voren. Dat je van waarde bent. En dat er een God is die alles in de hand heeft, ook als je verdrietig of boos bent. We zingen allerlei liederen: van Opwekking en Elly en Rikkert tot psalmen. En een andere keer een seculier kinderlied. Het kan allemaal.”

Genieten en aandacht geven
Laurine hecht niet alleen een goede zorg en ondersteuning, maar ook aan integratie. “Met het Rozelaarkoor&Orkest treden we naar buiten. Daarmee laten we zien dat mensen met een verstandelijke beperking wel degelijk talenten en mogelijkheden hebben. Sterker, zij laten zien dat het in het leven niet alleen draait om efficiency en geld verdienen, maar om genieten en aandacht geven aan de ander. Zij tonen de werkelijke waarde van het leven.”