• Locatie Barneveld
 • Loonindicatie € 3.624 - € 5.476 bruto p/m
Solliciteer

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail
De Rozelaar is een organisatie die dagbesteding, wonen met begeleiding, ambulante coaching en jobcoaching biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. De Rozelaar heeft vier woonlocaties in Barneveld en Voorthuizen en zes dagbestedingslocaties in Barneveld, Nijkerk en Putten. Bij de Rozelaar werken bijna 200 medewerkers (bijna 100 FTE) en 200 vrijwilligers voor ongeveer 200 cliënten; de omzet bedraagt ruim € 8,5 miljoen en zal verder groeien door uitbreidingen in de komende jaren.

Bij de Rozelaar staat de cliënt centraal in zijn persoonlijke waarden, behoeften en mogelijkheden. Kenmerkend is de liefdevolle zorg en oog voor mensen, die wordt gevoed door het (protestants-christelijk) geloof dat de verantwoordelijkheid meegeeft voor waardevolle zorg aan en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking. Deze overtuiging en waarden zijn zichtbaar verweven door de gehele organisatie en wordt door cliënten, verwanten en medewerkers zeer gewaardeerd en vaak benoemd als bepalende factor om bij de Rozelaar te willen wonen of werken. Met respect, geborgenheid en toewijding, worden cliënten uitgenodigd en ondersteund in het ontwikkelen en gebruiken van hun eigen unieke talenten. Het doel is om met passende zorg en begeleiding het welbevinden en de (maatschappelijke) zelfstandigheid van de cliënt en integratie in de samenleving zoveel mogelijk te behouden en bevorderen.

De Rozelaar heeft een groeiambitie – met name voor de doelgroep van mensen met ernstig meervoudige beperking (EMB) – en werkt aan een doorgaande professionalisering met behoud van de voordelen van de kleinschaligheid en de daarbij behorende korte lijnen.

FUNCTIE | MANAGER BEDRIJFSVOERING

Samen met de Bestuurder en de Manager Zorg vorm je het Managementteam en lever je een belangrijke bijdrage aan het organisatiebeleid van de Rozelaar. Je bent verantwoordelijk voor en geeft leiding aan de ondersteunende diensten HR, ICT, Facilitaire Dienst, Receptie en Inkoop (9 fte). Daarnaast ben je verantwoordelijk voor vastgoed en het beheer van gebouwen en voorzieningen (waaronder domotica). De financiële afdeling wordt aangestuurd door de Controller.

Je zorgt voor een professioneel werkklimaat en een omgeving waarin de ondersteunende diensten optimaal bijdragen aan de zorg aan cliënten. Je stuurt vanuit een heldere visie op service en dienstverlening, richt processen en systemen daarop in en neemt medewerkers mee in verbeterslagen. Daarnaast ontwikkel je zelf nieuw beleid, vertaal je het beleid door naar de ondersteunende diensten en bewaak je de uitvoering ervan. In de dialoog met medewerkers geef je afhankelijk van de situatie richting, nodig je uit en geef je ruimte om de competentieopbouw succesvol vorm te geven.

Zoals elke zorginstelling staat ook de Rozelaar voor uitdagingen in het binden en boeien van medewerkers. Samen met de HR-adviseur, de HR-medewerker, de coördinator opleidingen en de coördinator vrijwilligers draag je zorg voor effectief HR-beleid en ondersteuning van de processen.

Binnen jouw portefeuille:

 • bevorder je samen met de HR-collega’s de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers,
 • staat een aantal vastgoedprojecten op stapel, waaronder een concreet nieuwbouwproject,
 • geef je vorm aan een samenhangend onderhoudsplan voor alle gebouwen en voorzieningen,
 • onderzoek je de mogelijkheden om te komen tot outsourcing van (delen van) ICT en vervoer.

Servicegericht, Generalist onder specialisten, Stimulerend  

PROFIEL

De ideale kandidaat spreekt de taal van de zorg en kan zich goed verplaatsen in de wensen van de zorgmedewerkers en in het verlengde daarvan de cliënten. Natuurlijk geeft ervaring in deze branche extra houvast, maar we laten ons graag overtuigen door een kandidaat met gevarieerde ervaring in andere klant-georiënteerde organisaties en daar vergelijkbare functies heeft vervuld.

Je bent bedrijfskundig opgeleid (minimaal hbo-niveau) en bent in staat om op MT-niveau bij te dragen aan het beleid van de organisatie. Je hebt ervaring op de verschillende disciplines binnen de bedrijfsvoering en schakelt makkelijk tussen beleid en de dagelijkse operatie. Je bent daadwerkelijk hands-on maar toont ook visie op het aansturen van ondersteunende diensten, weet wat er van je wordt verwacht in deze rol en kunt aansprekende resultaten uit het verleden benoemen.

Je herkent jezelf in de volgende ontwikkelde persoonskenmerken:

 • tact en luistervaardigheid;
 • geduld en doorzettingsvermogen;
 • overtuigingskracht en onderhandelingsvaardig;
 • stimulerende, motiverende, coachvaardigheden in eigenaarschap en verantwoordelijkheid;
 • communicatief en verbindend op verschillende niveaus;
 • representatief in de externe contacten.
 • vlotte pen voor het opstellen van beleidsnotities, rapportages en jaarplannen.

Je voelt je intrinsiek en overtuigend verbonden met de (protestants) christelijke identiteit van de Rozelaar. Als leider ben je bewust van je rol als identiteitsdrager en laat je op een open en inspirerende wijze zien hoe je geloofsbeleving en professioneel handelen verenigt in je dagelijks handelen.

AANBOD

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als Manager Bedrijfsvoering, in een rol met veel invloed op de sturing van de organisatie? Word je aangetrokken tot de breedte van de functie, de kleinschaligheid en korte lijnen van de organisatie en de christelijke identiteit? Dan zien wij uit naar jouw reactie!

Dienstverband van 32-36 uur per week, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de intentie omgezet te worden in onbepaalde tijd. Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg met inschaling in FWG 65 (op dit moment maximaal € 5.476 per maand op basis van 36 uur per week); aanvullend een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is voorwaarde voor indiensttreding.

PROCEDURE

De procedure wordt begeleid door K+V Management Search en is erop gericht om de benoeming in de maand november af te ronden. De exacte planning van de selectie- en adviesgesprekken bij de Rozelaar volgt z.s.m. Daaraan voorafgaand vindt een oriënterend gesprek bij K+V plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

GEÏNTERESSEERD

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met 11 november a.s. de mogelijkheid om te reageren, door hieronder bij ‘solliciteer direct’ jouw cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij K+V worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel via: https://kv.nl/vacatures-en-opdrachten/manager-bedrijfsvoering-de-rozelaar/#reply

Solliciteer