Wegwijzer klachten

We willen graag dat onze cliënten en verwanten tevreden zijn. We doen ons best om bij problemen samen een goede oplossing te vinden. Onze contactpersoon klacht- en vertrouwenswerk helpt je graag!

 

 

 

Neem contact op met onze contactpersoon klacht- en vertrouwenswerk Contactpersoon klacht- en vertrouwenswerk

Neem contact op met onze klachtenfunctionaris

0342-413334 0342-413334 klacht@rozelaar.nl

Ben je ontevreden? Vaak helpt het om er over te praten. Je kunt het bespreken met de persoon waar de ontevredenheid over gaat. Of met de leidinggevende van de persoon. Wil je dat iemand anders met je meedenkt?

Contactpersoon klacht- en vertrouwenswerk

Daarvoor is de contactpersoon klacht- en vertrouwenswerk van de Rozelaar. De contactpersoon luistert naar je en helpt je bij de volgende stap. Soms vind je samen een oplossing. Als dat niet zo is, krijg je tips over wie jou kan helpen:

  • Heb je een klacht? De externe klachtenfunctionaris van het CKBZ helpt je graag. Je kunt mailen naar klachten@ckbz.nl. Je krijgt binnen 5 werkdagen een reactie.

  • Is je probleem niet opgelost? Dien dan een officiële klacht in bij de Raad van Bestuur. Die neemt jouw klacht dan in behandeling, binnen 5 werkdagen krijg je een reactie. Is het in jouw situatie niet passend om de Raad van Bestuur te benaderen? Dan kan je een klacht indienen bij de landelijke geschillencommissie.


Er zijn veel manieren om problemen op te lossen Heb je hierover een vraag? Stel die aan de contactpersoon klacht- en vertrouwenswerk. Samen komen we er wel uit! Het inschakelen van hulp is altijd gratis.

Klachtengregeling

Lees meer over het indienen van klachten in onze klachtenregeling (pdf)

Zit je ergens mee? Ben je ontevreden? Is er iets wat je wilt, maar niet mag? Is er iets wat je moet, maar niet wilt?

Als je iemand zoekt om je hierbij te helpen, mail of bel dan naar onze externe cliëntvertrouwenspersoon. Zij is er voor jou!

Lees meer