Kwaliteit van zorg

De Rozelaar staat voor kwalitatief goede zorg, met onze christelijke identiteit als grondslag. We ondersteunen onze bewoners en de deelnemers van onze dagbesteding om hun talenten te benutten. We vinden het belangrijk dat zij het normale leven kunnen ervaren. Dat doen we met liefdevolle zorg en ondersteuning, veel professionaliteit en een werkwijze die wérkt.

Documenten

Klokkenluidersregeling

Bekijk de klokkenluidersregeling 

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Bekijk de overeenkomst van Zorg- en Dienstverlening Wlz

 

 

client afbeelding Cliënt Advies Punt

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Cliënt Advies Punt.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Samenwerken met jou en je ouders

We werken graag goed samen met jou. En met jouw ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Samen weten we heel veel. We bekijken samen welke ondersteuning jij nodig hebt. We noemen dit: werken in de driehoek. En daarbij sta jij natuurlijk bovenaan.

Samen zijn we 100%

Samen bekijken we wat jij al kunt en wat je wilt leren. En: hoe jij graag leeft. Zo normaal mogelijk, midden in de samenleving. We begeleiden je daarbij. Op het gebied van wonen, zelfzorg, vrije tijd en werken & leren. En is het even moeilijk? Dan zijn we er voor je. Want we zijn er onvoorwaardelijk. En samen zijn we 100%. We noemen deze visie: Triple C. Dat staat voor: Cliënt-Competentie-Coach.

Triple C

Triple C is een orthopedagogisch behandelmodel. Het bestaat uit een visie en een methodiek voor het begeleiden en behandelen van mensen met een verstandelijke beperking. We werken vanuit vier menselijke behoeften: fysieke, emotionele, mentale en zingevende behoeften. Onze begeleiding richt zich op een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de cliënt. En op een betekenisvolle invulling van het dagprogramma. Hierdoor verdwijnt (probleem)gedrag naar de achtergrond. En ontstaat een relaties waarbinnen de cliënt ruimte ervaart voor het opbouwen van competenties. Zo gaat hij of zij zoveel mogelijk het gewone leven ervaren.

Jaarlijks kwaliteitsrapport

Sinds 2017 brengen we jaarlijks een Kwaliteitsrapport uit. Daarin lees je wat er goed gaat en wat er beter kan bij de Rozelaar. Hiermee houden we onszelf een spiegel voor. En laten we anderen zien waar we trots op zijn en waar we kansen zien. Bekijk het kwaliteitsrapport 2022 (pdf)

Tevreden cliënten

Cliënten zijn tevreden over de zorg en begeleiding bij de Rozelaar. In het laatst gehouden cliënttevredenheidsonderzoek (2018) blijkt 90% tevreden tegen een benchmark van 84%. Het VerwantenTevredenheidsOnderzoek uit 2019 heeft een respons van 67% opgeleverd, algemene tevredenheid geldt voor 86% van hen. Op de website van Zorgkaart Nederland scoort de Rozelaar gemiddeld een 7,9 uit de 131 waarderingen, waarbij 95% de Rozelaar aanbeveelt.

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Beste Werkgeverskeurmerk

Eens in de twee jaar voeren we een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit onder alle medewerkers. In 2017-2018 ontving de Rozelaar het Beste Werkgeverskeurmerk. Dat betekent dat je boven het branchegemiddelde scoren. Gemiddeld scoort de Rozelaar in het onderzoek een 7,7 voor bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers, en een 7,0 voor hun tevredenheid.

Scholing en competenties

Een aandachtspunt is de behoefte aan scholing en het vergroten van de competenties. Een goed voorbeeld daarvan is de invoering van Triple-C, een visie en methodiek voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Met Triple-C leggen we de focus niet op gedrag, maar op de vraag hoe een cliënt het normale leven kan oppakken. In 2018 en 2019 volgen alle medewerkers de 5-daagse training. Daarna volgt een organisatiebreed vervolgtraject.

Ook zetten we in 2019 stappen op het gebied van medische scholing (e-learning) en onderbouwing (lidmaatschap van de Vilans KICK-protocollen voor (medische) zorg). Ook implementeerden we nieuw medicatiebeleid en rapporteren we elk kwartaal verschillende aspecten van de zorgkwaliteit.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat (zorg)organisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor een zorgorganisatie is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie. 

Klacht doorgeven

Heb je een klacht? Geef dit aan beslist aan ons door.

Meer over compliment of klacht doorgeven

Complimenten

Wil je graag een compliment geven aan de Rozelaar, een afdeling of een medewerker? Dat horen we graag persoonlijk. Ook stellen we het op prijs als je Stichting de Rozelaar wilt beoordelen via Zorgkaart Nederland. Je leest daar ook de waardering van anderen voor de Rozelaar.

Zorgkaart Nederland
Contact

Heeft u een
vraag over de Rozelaar?