Kwaliteit van zorg

De Rozelaar staat voor kwalitatief goede zorg, met onze christelijke identiteit als grondslag. We ondersteunen onze bewoners en de deelnemers van onze dagbesteding om hun talenten te benutten. We vinden het belangrijk dat zij het normale leven kunnen ervaren. Dat doen we met liefdevolle zorg en ondersteuning, veel professionaliteit en een werkwijze die wérkt.

Documenten

Klokkenluidersregeling

Bekijk de klokkenluidersregeling 

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Bekijk de overeenkomst van Zorg- en Dienstverlening Wlz

Magazine thema kwaliteit

Compliment of waardering

Wil je graag een compliment geven aan de Rozelaar, een afdeling of een medewerker? Dat horen we graag persoonlijk.

Ook stellen we het op prijs als je Stichting de Rozelaar wilt beoordelen via Zorgkaart Nederland. Je leest daar ook de waardering van anderen voor de Rozelaar.

Samenwerken met jou en je ouders

We werken graag goed samen met jou. En met jouw ouders of wettelijk vertegenwoordiger. Samen weten we heel veel. We bekijken samen welke ondersteuning jij nodig hebt. We noemen dit: werken in de driehoek. En daarbij sta jij natuurlijk bovenaan.

Samen zijn we 100%

Samen bekijken we wat jij al kunt en wat je wilt leren. En: hoe jij graag leeft. Zo normaal mogelijk, midden in de samenleving. We begeleiden je daarbij. Op het gebied van wonen, zelfzorg, vrije tijd en werken & leren. En is het even moeilijk? Dan zijn we er voor je. Want we zijn er onvoorwaardelijk. En samen zijn we 100%. We noemen deze visie: Triple C. Dat staat voor: Cliënt-Competentie-Coach.

Triple C

Triple C is een orthopedagogisch behandelmodel. Het bestaat uit een visie en een methodiek voor het begeleiden en behandelen van mensen met een verstandelijke beperking. We werken vanuit vier menselijke behoeften: fysieke, emotionele, mentale en zingevende behoeften. Onze begeleiding richt zich op een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de cliënt. En op een betekenisvolle invulling van het dagprogramma. Hierdoor verdwijnt (probleem)gedrag naar de achtergrond. En ontstaat een relaties waarbinnen de cliënt ruimte ervaart voor het opbouwen van competenties. Zo gaat hij of zij zoveel mogelijk het gewone leven ervaren.

Jaarlijks kwaliteitsrapport

We brengen jaarlijks een kwaliteitsrapport uit. Daarin lees je wat er goed gaat en wat er beter kan bij de Rozelaar. Hiermee houden we onszelf een spiegel voor. En laten we anderen zien waar we trots op zijn en waar we kansen zien. Bekijk hier het kwaliteitsbeeld 2023

Tevreden cliënten

Cliënten zijn tevreden over de zorg en begeleiding bij de Rozelaar. In het laatst gehouden cliënttevredenheidsonderzoek (2018) blijkt 90% tevreden tegen een benchmark van 84%. Het VerwantenTevredenheidsOnderzoek uit 2019 heeft een respons van 67% opgeleverd, algemene tevredenheid geldt voor 86% van hen. Op de website van Zorgkaart Nederland scoort de Rozelaar gemiddeld een 7,9 uit de 131 waarderingen, waarbij 95% de Rozelaar aanbeveelt.

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Scholing en competenties

Persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers vinden wij belangrijk. Daarom investeren we daar graag in. Hierbij maken we gebruik van de Rozelaar Academie, waar honderden trainingen te vinden zijn.

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling draagt eraan bij dat (zorg)organisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking dat melders van een (vermoeden van een) misstand die te goeder trouw handelen, bescherming genieten. Voor een zorgorganisatie is een voorziening voor het intern melden van een vermoeden van een misstand een belangrijk instrument om zo nodig haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Een goede regeling draagt ook bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie. 

Klacht doorgeven

Heb je een klacht? Geef dit aan beslist aan ons door.

Meer over compliment of klacht doorgeven

Contact

Heeft u een
vraag over de Rozelaar?