Vervoer en extra diensten

Bij de Rozelaar krijg je de zorg en ondersteuning die jij nodig hebt. De basiszorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Maar misschien heb je wel meer nodig dan alleen de basiszorg. Zoals: zwemmen, je kleding laten wassen, een familiebezoek, een dagje uit of begeleiding naar een club, vereniging of activiteit. Wij regelen dat graag voor je. Wel moet je soms betalen voor deze extra diensten. En ga je naar de dagbesteding? Dan verzorgen wij het vervoer.

client afbeelding Cliënt Advies Punt

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Cliënt Advies Punt.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Vervoer van en naar de dagbesteding

Heb je vervoer nodig van huis naar de dagbesteding? En van de dagbesteding weer naar huis? Daar kun je naartoe met een bus van de Rozelaar. We hebben 8 bussen en 30 vaste chauffeurs, oproepkrachten en vrijwilligers. We doen dat dus zelf. Dat past bij onze werkwijze: kleinschalig en betrokken. Zijn er speciale wensen? Of heb je vragen over het vervoer? Dan horen we dat graag!

We kunnen altijd chauffeurs gebruiken. Dus wil je vrijwilligerswerk bij ons doen? Neem dan contact op.

Extra diensten

Welke ondersteuning jij krijgt? Dat hangt af van jouw zorgzwaarte-indicatie (ZZP). Maar misschien heb je wel meer ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld een gezellig uitje naar de dierentuin. Of kleding laten wassen. We betalen die extra ondersteuning graag voor je. Want dat hoort bij een fijn leven. We noemen dit: extra diensten.

Welke ondersteuning jij kunt krijgen? Dat hangt af van jouw ZZP-indicatie. Je hoeft hiervoor niets te betalen aan de Rozelaar. Wél moet je een verplichte eigen bijdrage betalen via het CAK. De hoogte van deze bijdrage hangt af van jouw persoonlijke financiële situatie.

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Aanvullende diensten 2020

Hieronder een overzicht van aanvullende diensten 2020. Dit overzicht is gebaseerd op Wlz-kompas verblijf in een instelling) van het Zorginstituut Nederland. Voor alle duidelijkheid: je hoeft deze diensten niet bij ons af te nemen. Als je er geen gebruik van wilt maken, dan betaal je er natuurlijk niet voor. Je moet deze begeleiding wel zelf betalen. Wil je hiervan gebruikmaken? Dan maken we daar afspraken over. Die afspraken zetten we op papier, zodat je precies weet wat je moet betalen. Maak je geen gebruik van deze extra diensten, dan betaal je dus ook niets.

Bekijk onze aanvullende diensten 2020