Kwaliteitsbeeld 2023

Welkom bij het Kwaliteitsbeeld 2023 van de Rozelaar. Op de komende pagina’s brengen we de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening in beeld. Informatief en interactief laten we vanaf het beeldscherm zien wie we zijn, wat we doen, waarom we dat zo doen, hoe tevreden we zijn en wat we willen verbeteren.

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

We beschrijven onze werkwijze en doelen, en illustreren dat met foto’s, filmpjes en verhalen.

Op deze manier geven we een inkijkje in de kwaliteit van onze zorg en wat we belangrijk vinden.

Lees meer over
'Kwaliteit, hoe doen we dat?'

Veel leesplezier!

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Wij zijn de Rozelaar

Als kleinschalige christelijke zorgorganisatie in de Gelderse Vallei, bieden wij mensen met een verstandelijke beperking een warme plek in de samenleving.

Lees meer

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Individuele zorg en begeleiding

Bij goede zorg en begeleiding gaat het om het proces rondom de individuele cliëntzorg. We bieden methodische begeleiding, uiteindelijk met het doel cliënten het gewone leven te laten ervaren.

Lees meer

 

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Professionele ontwikkeling

Elke woon- en dagbestedingslocatie werkt met één of meerdere teams, waarin meewerkend teamcoaches en zorgcoördinatoren, begeleiders en zorgassistenten samen werken aan professionele zorg en begeleiding. Ook teamleider, behandelaren en ondersteunende diensten leveren daar een bijdrage aan.

Lees meer

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Terug- en vooruitblik

We zijn er blij mee dat binnen onze sector het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg richting aan de betekenis van goede zorg en ondersteuning. Kwaliteit is een veelomvattende term, die op verschillende vlakken tot uiting komt.

Lees meer

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Hoogtepunten kwaliteitsbeeld

In de hoogtepunten van het kwaliteitsbeeld vertellen we beknopt wie we zijn, wat we doen en waarom.
Hoe tevreden zijn we en wat willen we verbeteren.

Klik hier om deze hoogtepunten te lezen.

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Colofon Kwaliteitsbeeld

Tekst: Gerike Nagel (beleidsmedewerker)

Vormgeving: Jeannette Bos (communicatiemedewerker)