Vrienden

Stichting Vrienden van de Rozelaar is een groep vrienden die het werk van de Rozelaar ondersteunt. Zonder financiële steun vanuit de samenleving kunnen wij vele extra activiteiten voor onze cliënten niet realiseren

Waar wordt uw gift aan besteed?

Gerealiseerd

Wensen

Meer informatie?

Neem contact op met Henk van Woudenberg, secretaris Stichting Vrienden van de Rozelaar.

06-46076764 06-46076764 Mail voor informatie

Vrienden van de Rozelaar
De Vrienden van de Rozelaar dragen bij aan activiteiten die niet worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Van huifbedrijden tot tuinaanleg. En van zwemmen tot de aanschaf van een duofiets.

Wij vinden het belangrijk dat deze extra activiteiten er zijn. Dat komt de kwaliteit van leven van de Rozelaar-cliënten ten goede. Maar wij kunnen dit alleen realiseren met financiële steun vanuit de samenleving.

Helpt u mee?
We doen een beroep op uw vrijgevigheid en vragen u om uw bijdrage.  Dat kan door een eenmalige gift over te maken op rekeningnummer NL 07 RABO 0156 249 081 t.n.v. Stichting Vrienden van de Rozelaar. Maar nog mooier zou het zijn als wij structureel op uw bijdrage kunnen rekenen.    

ANBI-status
Stichting Vrienden van de Rozelaar heeft de ANBI-status

Word vriend

Als vriend van de Rozelaar schenkt u jaarlijks een vast bedrag aan de vriendenstichting. Daarmee draagt u structureel bij aan de financiering van faciliteiten voor cliënten. Dankzij onze ANBI-status krijgt u fiscaal voordeel.

Wij kennen een bronzen, zilveren en gouden donateurschap.

  • Bronzen donateur: bij een jaarlijkse donatie van € 250,-.
  • Zilveren donateur: bij een jaarlijkse donatie van € 500,-.
  • Gouden donateur: bij een jaarlijkse donatie van € 750,- of meer.


Als welkomsattentie ontvangt u een appeltaartje (brons), doosje zoete high tea lekkernijen (zilver) of een grote appeltaart (goud) van onze bakkerij Taart&Zoet

Als vriend van de Rozelaar kan (indien gewenst) uw bedrijfsnaam en -logo worden toegevoegd aan het ‘rozenbord’ bij de entree van onze hoofdlocatie aan de Rozenstraat in Barneveld.

Daarnaast kunnen we uw naam/logo vermelden op de webpagina vriendenvanderozelaar.nl. En natuurlijk ontvangen vrienden elke nieuwe uitgave van het Rozelaar-magazine ‘Erbij’. Het donateurschap geldt tot wederopzegging. U ontvangt eens per jaar een factuur.

Ja, ik word Vriend van de Rozelaar

Bedankt voor je steun!

 

Onze vrienden