Bestuur en toezicht

De Rozelaar is een stichting, met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur van Stichting de Rozelaar is eenhoofdig. Drs. Philip Miedema vervult deze functie. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governance-code in de zorg.

client afbeelding Secretariaat

Wilt u contact met de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht? Neem dan contact met ons op.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Raad van Bestuur

Het bestuur van Stichting de Rozelaar is eenhoofdig. Drs. Philip Miedema vervult deze functie. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governance-code in de zorg.

Contactpersoon Raad van Bestuur: secretariaat de Rozelaar, telefoon: 0342 - 41 33 34, e-mail: secretariaat@rozelaar.nl

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Rozelaar. In dit kader houdt de Raad toezicht op:

  • strategie en risico’s die zijn verbonden aan de activiteiten van de organisatie.
  • realisatie van de doelstellingen.
  • de opzet en werking interne risicobeheersing en controlesystemen.
  • financiële verslaglegging.
  • naleving van de wet- en regelgeving.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen:

  • De heer M. Wijnen (voorzitter)
  • De heer H. Klein Obbink
  • Mevrouw T.A. Gunter
  • De heer W. van der Tas
  • De heer B. Kok

 

Contactpersoon Raad van Toezicht: secretariaat de Rozelaar. Telefoon: 0342 - 41 33 34, e-mail: rvt@rozelaar.nl

Contact

Heeft u een vraag over de Rozelaar?