Bestuur en toezicht

De Rozelaar is een stichting, met een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur van Stichting de Rozelaar is eenhoofdig. Drs. Philip Miedema vervult deze functie. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governance-code in de zorg.

client afbeelding Secretariaat

Wilt u contact met de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht? Neem dan contact met ons op.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Raad van Bestuur

Het bestuur van Stichting de Rozelaar is eenhoofdig. Drs. Philip Miedema vervult deze functie. Hij legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Bestuur zijn beschreven in de statuten en sluiten aan bij de governance-code in de zorg.

Contactpersoon Raad van Bestuur: secretariaat de Rozelaar, telefoon: 0342 - 41 33 34, e-mail: secretariaat@rozelaar.nl

drs. Philip Miedema
(Raad van Bestuur)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Rozelaar. In dit kader houdt de Raad toezicht op:

  • strategie en risico’s die zijn verbonden aan de activiteiten van de organisatie.
  • realisatie van de doelstellingen.
  • de opzet en werking interne risicobeheersing en controlesystemen.
  • financiële verslaglegging.
  • naleving van de wet- en regelgeving.


De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen:

De heer K. Druijf
(voorzitter)

Mevrouw T.A. Gunter

De heer W. van der Tas

De heer B. Kok

De heer P. Willemsen

Visie op toezicht
In onderstaand document ‘Visie op toezicht’ beschrijft de Raad van Toezicht (RvT) van de Rozelaar de uitgangspunten waarop zij haar toezichthoudende rol baseert. De RvT sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de Rozelaar. De RvT baseert haar toezicht op de Governancecode Zorg 2022 en de NVTZ notitie ‘Goed Toezicht’.

Visie op toezicht - RvT

Contactpersoon Raad van Toezicht
Secretariaat de Rozelaar
Telefoon: 0342 - 41 33 34,
E-mail: rvt@rozelaar.nl

Contact

Heeft u een vraag over de Rozelaar?