Onze identiteit

De Rozelaar is een christelijke, niet-kerkelijk gebonden stichting. Met als grondslag de Bijbel als onfeilbaar woord van God, geheel betrouwbaar en de hoogste autoriteit in alle zaken van geloof en leven. Deze christelijke identiteit is heel belangrijk voor de Rozelaar. Ze sijpelt door in alle aspecten van onze zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

Magazine thema identiteit

Christelijke zorg met vertrouwde normen en waarden

Liefdevolle zorg, dát kenmerkt onze zorg en ondersteuning. Bij de Rozelaar werken 250 medewerkers en 190 vrijwilligers. Samen bieden we zorg en ondersteuning aan 220 cliënten. Vanuit onze christelijke levensvisie dragen we eraan bij dat onze cliënten zich gezien en geliefd voelen.

Ouders kiezen heel bewust voor het veilige kader van vertrouwde normen en waarden. We lezen dagelijks uit de Bijbel, bidden samen met bewoners en we praten over het geloof. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers dit vanuit intrinsieke motivatie kunnen doen. Ook bij ethische dilemma’s vormt de Bijbel de grondslag. De christelijke identiteit is niet alleen op papier een belangrijke basis, maar ook in het dagelijks leven.

De christelijke identiteit van de Rozelaar wordt in alle onderzoeken positief gewaardeerd. Van de cliënten en verwanten is ruim 80% tevreden over de manier waarop begeleiders de identiteit uitstralen. Ook zijn ze tevreden over de ruimte die zij ervaren om geloofsgesprekken te voeren. De christelijke identiteit is voor cliënten en verwanten een reden om te kiezen voor de Rozelaar.

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Algemene statuten

De grondslag van de Rozelaar is vastgelegd in de algemene statuten. In dit identiteitsstatuut is de grondslag uitgewerkt naar alle onderdelen van de organisatie. In dit statuut zijn ook opgenomen de zorgvisie, het mensbeeld en het ethische beleid van de Rozelaar. We bespreken de identiteit met jou als cliënt, en met jouw ouders of wettelijk vertegenwoordigers. In de zorgovereenkomst die je tekent, accepteer je de identiteit van de Rozelaar. Maar ook als je niet akkoord gaat met de identiteit, kun je natuurlijk bij ons terecht voor zorg en ondersteuning. Van bestuursleden, medewerkers en stagiaires verwachten we wél dat zij instemmen met deze grondslag.

Onze kernwaarden

Vanuit Gods liefde willen we veiligheid en geborgenheid bieden. Zorgvuldig, gelijkwaardig en in openheid naar elkaar. Dat doen we met respect en toewijding. We hanteren daarbij de volgende kernwaarden, voor onszelf én voor onze cliënten:

  • Wij zijn hetzelfde waard (Gelijkwaardigheid en respect)
  • Ik kan mezelf zijn en jij mag jezelf zijn (Geborgenheid)
  • Ik wil graag dat er aandacht voor mij is (Toewijding en geborgenheid)
  • Je gaat zorgvuldig met mij om (Respect)
Contact

Heeft u een vraag over de Rozelaar?