Deelraad Cliënten

De Deelraad Cliënten bestaat uit bewoners en deelnemers van de Rozelaar. Ze denken mee en geven advies over belangrijke onderwerpen. Van voeding en veiligheid tot financiën.

Deelraad Cliënten

Wil je contact met de Deelraad Cliënten? Mail ons dan gerust!

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Wie zijn we?

Wij zijn Annet, Bianca, Corrie, Marleen en Sandra. Wij zitten in de Deelraad Cliënten van de Rozelaar. Gaby coacht de Deelraad Cliënten en Margit is de notuliste. 

Cliëntenraad

Wat doet de Deelraad Cliënten?

We denken mee en geven advies over belangrijke zaken binnen de Rozelaar. Het kan gaan om verzwaard advies of om gewoon advies:

Verzwaard advies

Verzwaard advies betekent dat de organisatie over deze onderwerpen in principe alleen een besluit kan nemen waar de Deelraad Cliënten het mee eens is. Het gaat om deze onderwerpen:

  • Voeding (bijvoorbeeld: gevarieerde voeding, samen of alleen eten, gezonde voeding)
  • Veiligheid (bijvoorbeeld: het veiligheidsplan en BHV en EHBO)
  • Gezondheid en hygiëne (bijvoorbeeld: medicijnverstrekking en schoonmaakfaciliteiten)
  • Ontspanning (bijvoorbeeld: zwemmen en de inzet van vrijwilligers)
  • Kwaliteit (bijvoorbeeld: keuzes maken in cliënttevredenheidsonderzoeken)
  • Regels en afspraken voor cliënten (bijvoorbeeld: het opstellen van huis- en gedragsregels)


Gewoon advies

Gewoon advies houdt in dat de organisatie de mening moet vragen van de Deelraad Cliënten. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  • Grondslag en identiteit (bijvoorbeeld wijziging grondslag)
  • Financiën (bijvoorbeeld gevolgen bezuiniging)
  • Dagbesteding (bijvoorbeeld herindeling van groepen)


Zo werkt de Deelraad Cliënten

We vergaderen 20 keer per jaar. Bij elke vergadering is er iemand anders voorzitter. De vergaderingen zijn altijd gezellig. Maar het is ook hard werken. Want er zijn altijd veel onderwerpen. We denken na over dingen en geven onze mening.

Op elke woning en dagbestedingslocatie is er een doorgever. Die geeft de informatie van de Deelraad Cliënten door naar de bewoners en de deelnemers. Zo is iedereen op de hoogte van wat de Deelraad Cliënten doet en bespreekt.

Samenwerking

We werken samen met de Deelraad Verwanten en de Directeur-Bestuurder. De Deelraad Verwanten overlegt minimaal 1 keer per jaar met ons. Ook wisselen de notulen en agenda’s uit. De Directeur-Eigenaar stelt schriftelijk adviesvragen. We bespreken 1 keer per jaar hoe het gaat met de samenwerking met de Verwantenraad en de Directeur-Bestuurder.

Contact met de Deelraad Cliënten

Wil je contact met de cliëntenraad? Mail ons dan: cliëntenraad@rozelaar.nl

Contact

Heeft u een vraag over de Rozelaar?