COMPLIMENTEN EN KLACHTEN

De Rozelaar vindt het belangrijk dat cliënten en ouders hun mening geven over de ondersteuning en dienstverlening.

Algemene vragen

Heeft u een algemene vraag aan De Rozelaar, kijk dan op de pagina 'contact'.

Complimenten

Wilt u graag een compliment geven aan De Rozelaar, een afdeling of een medewerker, dan horen we dit graag persoonlijk. 

Klachten

Waar kan ik terecht met een klacht?
Heel vaak is een misverstand de oorzaak van een klacht. Wanneer u erover praat, kan dit misverstand vaak makkelijk worden rechtgezet en is de klacht opgelost. Bespreek uw klacht daarom altijd eerst met de persoon die de klacht heeft veroorzaakt. Of met de persoon die voor een oplossing kan zorgen. Als het niet lukt om samen een oplossing te bedenken, kunt u uw klacht officieel indienen.

Procedure klachten: 

  1. Een klacht kan worden besproken met de medewerker die het betreft en evt. diens leidinggevende.
  2. Voor bemiddeling en informele afhandeling kan men contact opnemen met de klachtenfunctionaris.
  3. Wanneer men er niet uitkomt, kan een officiële klacht worden ingediend bij de Raad van Bestuur.
  4. Indien dit gezien de situatie ongewenst is, kan de klacht worden ingediend bij de landelijke geschillencommissie.

Klachtenfunctionaris
De Rozelaar heeft een interne klachtenfunctionaris.Via het formulier rechts kunt u uw klacht kenbaar maken. Na ontvangst van een klacht zal de klachtenfunctionaris zo snel mogelijk contact met u opnemen. De klachtenfunctionaris is telefonisch te benaderen via het algemene nummer van De Rozelaar.

Stichting De Rozelaar
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 391
3772 AJ Barneveld

Klacht anoniem behandelen (voor medewerkers)
Medewerkers kunnen een klacht anoniem indienen via de externe vertrouwenspersoon.

Klachtenregeling

Klachtenregeling Stichting De Rozelaar (PDF)

 

COMPLIMENT OF KLACHT INDIENEN

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
*:
*:
*:

 

Deel uw ervaring