Deelraad Verwanten

De Deelraad Verwanten is de spreekbuis van alle ouders en verwanten van de Rozelaar. Ze denkt mee over onder meer: financiën, veiligheid, organisatie, kwaliteit en identiteit.

Deelraad Verwanten

Contact met de Verwantenraad

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Deelraad Verwanten

Minimaal vier keer per jaar vergadert de deelraad verwanten met de bestuurder en een keer per jaar is er een overleg met leden van de Raad van Toezicht. Er wordt meegedacht over financiën, veiligheid, organisatie, kwaliteit en identiteit.

De deelraad verwanten is bevoegd om op eigen initiatief te adviseren over alle onderwerpen die van belang zijn voor cliënten van de Rozelaar.

De zorgaanbieder vraagt op zijn beurt om advies uit te brengen over voorgenomen besluiten over onderwerpen die in artikel 7 van de Wmcz 2018 zijn genoemd, en in te stemmen met voorgenomen be­sluiten over onderwerpen die in artikel 8 van de Wmcz 2018 staan.

De deelraad verwanten inventariseert regelmatig de wensen en meningen van de andere verwanten en informeert hen over zijn werkzaamheden en de resultaten daarvan. Ouders en verzorgers van cliënten kunnen met vragen en opmerkingen van algemene aard terecht bij de deelraad verwanten e-mail: verwantenraad@rozelaar.nl.

Samenstelling van de Deelraad Verwanten

Kees Kwant (voorzitter)
Ik ben broer van Trijnie Kwant die nu in de Irishof verblijft en hiervoor in de Vlinder. Samen met alle medebewoners en begeleiders doet ze dat met veel plezier. Vanuit de Verwantenraad probeer ik daar voor alle bewoners ook mijn steentje aan bij te dragen. In het dagelijks leven ben ik pensionado en deeltijd medewerker bij de overheid waar ik aan verduurzaming en internationale samenwerking werk. Verder ben ik vader van 4 volwassen zonen.

Johan Mulder (secretaris)
Ik ben getrouwd met Magda Eisenga. We wonen in Scherpenzeel. We hebben vier kinderen, drie dochters en één zoon. Onze jongste dochter Louise heeft het syndroom van Down. Ze werkt vier dagen per week met genoegen op de Dagbesteding Industrie aan de Röntgenstraat te Barneveld. In het dagelijkse leven ben ik pensionado en doe ik vrijwilligerswerk. Sinds een aantal maanden ben ik lid van de Deelraad Verwanten. Ik vind het mooi om te zien hoe een groot aantal mensen zich inzetten om van de Rozelaar een nog fijnere organisatie te maken. Daaraan hoop ik vanuit de Deelraad Verwanten ook mijn bescheiden bijdrage te leveren.

Jogé Sluis
Ik ben getrouwd en moeder van 3 zoons en een dochter. Onze dochter Ilja gaat al 11 jaar met veel plezier naar de dagbesteding in Barneveld. Sinds september zit ik in de Deelraad Verwanten. 

Helma Zandvliet
Ik woon in Nijkerk, ben getrouwd en moeder van 4 kinderen. De oudste twee zijn beiden al getrouwd. Onze jongste twee (pleeg)dochters werken met veel plezier bij de dagbesteding van de Rozelaar in Nijkerk. Ik zit 8 jaar in de Verwantenraad en vind het fijn op deze manier namens deelnemers (en andere verwanten) mee te denken over het reilen en zeilen binnen de Rozelaar.

Ik kom uit het onderwijs,  maar heb gewerkt  bij de afdeling ambulant kind en jeugd van Careander. Momenteel werk ik als vrijwilliger bij de Rozelaar in Nijkerk waar ik mij vooral inzet voor de dierenweide. Dit doe ik 1 morgen samen met deelnemers maar als de dagbesteding dicht is, kom ik ook de dieren voeren. Eens per 3 weken nemen we de dieren mee naar binnen naar de bewoners van De Pol. Hier wordt ook aan meegewerkt vanuit De Rozelaar.

Greet den Boon
Ik ben Greet den Boon, een van de nieuwe leden van de Deelraad Verwanten. Ik ben 65 jaar, getrouwd en woon samen met mijn man in het mooie Barneveld. Samen hebben wij vijf kinderen  4 dochters en 1 zoon. Marianne onze oudste dochter (44) heeft het syndroom van down en woont al 18 jaar op de Iris en ze werkt met veel plezier op dagbesteding creatief bij de Rozelaar. In mijn werkzame leven ben ik Diabetesverpleegkundige.

In de Deelraad Verwanten wil ik graag vanuit mijn christelijke identiteit bijdragen aan de toekomstige zorg en hierbij in bijzonder het belang van de cliënten behartigen. de Rozelaar een veilige plek!

Loes Nijhuis
Ik ben getrouwd en we hebben twee dochters. Onze jongste dochter Kellie  heeft sinds drie jaar dagbesteding bij de Rozelaar in Barneveld. Kom uit het onderwijs en ben nu bezig in de beeldende kunst!

2024

In 2024 zijn we niet alleen weer gestart met het hebben van een vergadering met de bestuurder, maar ook hebben we als Verwantenraad een scholing gevolgd bij KansPlus. Verschillende onderwerpen zijn tijdens deze scholing aan de orde geweest. Zo bespraken wij de laatste ontwikkelingen binnen de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 2018, het advies- en instemmingsrecht en wat de rol van de Verwantenraad is binnen de Rozelaar. Deze scholing heeft ervoor gezorgd dat wij als raad nog beter kunnen functioneren in de gesprekken die wij hebben met de bestuurder. In de komende nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Verwantenraad en de actuele onderwerpen die wij bespreken.

Graag komen we in contact met u als achterban. Om dit tot stand te laten komen, brengen we bezoeken aan de familieraden en staan we open om het gesprek aan te gaan. Onderstaand treft u een overzicht van de leden van de Verwantenraad die contact hebben met de familieraden. 

Kees Woonlocatie aan de Irishof
Johan Woonlocatie de Vlinder
Jogé Woonlocatie Iris
Greet Woonlocatie de Rozenhof
Helma en Loes Woonlocatie de Voorde
Loes en Helma Dagbesteding

Verwanten Tevredenheids Onderzoek

Elke twee jaar wordt onder zowel cliënten als verwanten onderzoek gedaan naar hun tevredenheid over de organisatie.

De uitkomsten van het laatste Verwanten Tevredenheid Onderzoek (VTO) vind je hier:

Jaarverslag

De jaarverslagen van de Cliëntenraad worden opgenomen in het bestuursverslag van de Rozelaar.
Bekijk de jaarverslagen hier.

 

 

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)
Contact

Heeft u een vraag over de Rozelaar?