Deelraad Verwanten

Wie mee wil praten over het beleid van de Rozelaar kan zich als ouder of familielid bij een vacature kandidaat stellen voor de Cliëntenraad-deelraad verwanten.

Deelraad Verwanten

Ouders en verzorgers van cliënten kunnen met hun vragen en opmerkingen terecht bij de Deelraad Verwanten

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Deelraad Verwanten

Minimaal vier keer per jaar vergadert de deelraad verwanten met de bestuurder en een keer per jaar is er een overleg met leden van de Raad van Toezicht. Er wordt meegedacht over financiën, veiligheid, organisatie, kwaliteit en identiteit.

De deelraad verwanten is bevoegd om op eigen initiatief te adviseren over alle onderwerpen die van belang zijn voor cliënten van de Rozelaar.

De zorgaanbieder vraagt op zijn beurt om advies uit te brengen over voorgenomen besluiten over onderwerpen die in artikel 7 van de Wmcz 2018 zijn genoemd, en in te stemmen met voorgenomen be­sluiten over onderwerpen die in artikel 8 van de Wmcz 2018 staan.

De deelraad verwanten inventariseert regelmatig de wensen en meningen van de andere verwanten en informeert hen over zijn werkzaamheden en de resultaten daarvan. Ouders en verzorgers van cliënten kunnen met vragen en opmerkingen van algemene aard terecht bij de deelraad verwanten e-mail: verwantenraad@rozelaar.nl.

Samenstelling van de Deelraad Verwanten

De deelraad verwanten bestaat uit minimaal 5 personen. Momenteel zijn dat:

Kees Kwant
Kees is de broer van Trijnie. Trijnie woont al langer bij de Rozelaar maar is onlangs verhuisd naar de nieuwe locatie aan de Irishof.

Loes van Nijhuis
Loes is de moeder van Kelly. Kelly heeft dagbesteding op de Rozenstraat en staat op de wachtlijst voor een nieuw te bouwen locatie van de Rozelaar voor mensen met EMB.

Helma Zandvliet
Helma is de moeder van Manuela en Samira die beiden werkzaam zijn op Dagbesteding Nijkerk.

 

Verwanten Tevredenheids Onderzoek

Elke twee jaar wordt onder zowel cliënten als verwanten onderzoek gedaan naar hun tevredenheid over de organisatie.

De uitkomsten van het laatste Verwanten Tevredenheid Onderzoek (VTO) vind je hier:

Jaarverslag

De jaarverslagen van de Cliëntenraad worden opgenomen in het bestuursverslag van de Rozelaar.
Bekijk de jaarverslagen hier.

 

 

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)
Contact

Heeft u een vraag over de Rozelaar?