Ondernemingsraad van de Rozelaar

Onze medewerkers denken en beslissen mee over belangrijke ontwikkelingen binnen Stichting de Rozelaar. Daarvoor is er de Ondernemingsraad. Hierin zitten medewerkers uit diverse afdelingen van de Rozelaar. De Ondernemingsraad behartigt de belangen van de medewerkers én van de Rozelaar.

client afbeelding Cliënt Advies Punt

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Cliënt Advies Punt.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Drie doelstellingen

De Ondernemingsraad heeft vier doelstellingen:

  • Financieel-economisch: de financiële situatie, de te verwachten resultaten, de marktpositie en de geformuleerde doelen.
  • Technisch: de organisatie van de productie, het logistieke proces en de informatievoorziening
  • (Bedrijfs)organisatorisch: het verband waarin mensen met elkaar samenwerken.
  • Sociaal: alles rondom het personeelsbeleid en personele regelingen. Zoals: het verschaffen van werk, de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en het arbeidsomstandighedenbeleid. Deels gaat het hierbij om het toepassen van wettelijke regelingen uit wet of CAO, deels om eigen regelingen.

 

Contact met de OR

Weil je contact opnemen met de Ondernemingsraad van de Rozelaar? Dat kan het best per e-mail:

Or-cie@rozelaar.nl

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)
Contact

Heeft u een vraag over de rozelaar?