Verwantenraad

De Verwantenraad denkt onder andere mee over zaken als financiën, veiligheid, organisatie, kwaliteit en identiteit van De Rozelaar. Protocollen, documenten, rapportages en inbreng vanuit het werkveld bepalen vaak de agenda. Gevraagd en ongevraagd kan de Verwantenraad advies geven aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast worden belangen van cliënten afgewogen tegen beleidsvoornemens en de gevolgen daarvan.

De Verwantenraad is de spreekbuis van alle ouders/verwanten. Ze hecht daarom ook aan goede en korte lijnen. Ouders en verzorgers van cliënten kunnen met hun vragen en opmerkingen bij ons terecht. Ook kunt u ons vragen om actie te ondernemen als zaken niet gaan, zoals ze horen te gaan. Met nadruk wijzen we erop dat we geen klachtencommissie zijn. Op de website staat waar u dan terecht kunt met uw geschil.

Voorstellen

Paulien Bläss (lid)

Paulien is de moeder van William. William woont op woonlocatie Iris en heeft dagbesteding op groep Arbeid&Administratie.

Ze behartigt met name de belangen van de woonlocaties & dagbesteding Barneveld.

Helma Zandvliet (lid)

Helma is de pleegmoeder van Manuela. Manuele werkt sinds september 2014 met veel plezier bij de dagbesteding van De Rozelaar in Nijkerk.

Ze behartigt met name de belangen van de dagbesteding in Nijkerk en Putten.

Henk Nap (lid)

Henk is de vader van Matthias, die dagbesteding heeft op groep Rozenbottel in Barneveld.

Hij behartigt met name de belangen van de dagbestedingsgroepen Barneveld.

Co Nieuwenhuis (voorzitter)

Co is de vader van Rob. Rob woont op de Rozenhof en heeft dagbesteding op Rozenbottel.

Hij is goed op de hoogte van het wel en wee van wonen op De Rozelaar.

 

Lianne van Leeuwen (secretaris)

Lianne is de moeder van Lennard. Lennard werkt bij Lunchroom De Rozerie in Barneveld.

Ze is notulist van de Verwantenraad en de contactpersoon met de Cliëntenraad. Ze vindt het belangrijk om de belangen van de cliënten te behartigen namens de ouders en verwanten. 

Jaarverslag

De jaarverslagen van de Verwantenraad zijn opgenomen in de jaarverantwoording van De Rozelaar. Deze kunt u vinden op de pagina 'informatiemateriaal'.

 

Contact met de Verwantenraad

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
: