Verwantenraad

De Verwantenraad denkt onder andere mee over zaken als financiën, veiligheid, organisatie, kwaliteit en identiteit van De Rozelaar. Protocollen, documenten, rapportages en inbreng vanuit het werkveld bepalen vaak de agenda. Gevraagd en ongevraagd kan de Verwantenraad advies geven aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast worden belangen van cliënten afgewogen tegen beleidsvoornemens en de gevolgen daarvan.

De Verwantenraad is de spreekbuis van alle ouders/verwanten. Ze hecht daarom ook aan goede en korte lijnen. Ouders en verzorgers van cliënten kunnen met hun vragen en opmerkingen bij ons terecht. Ook kunt u ons vragen om actie te ondernemen als zaken niet gaan, zoals ze horen te gaan. Met nadruk wijzen we erop dat we geen klachtencommissie zijn. Op de website staat waar u dan terecht kunt met uw geschil.

Voorstellen

Paulien Bläss (lid)

Paulien is de moeder van William. William woont op woonlocatie Iris en heeft dagbesteding op groep Arbeid&Administratie.

Ze behartigt met name de belangen van de woonlocaties & dagbesteding Barneveld.

  

Helma Zandvliet (lid)

Helma is de pleegmoeder van Manuela. Manuele werkt sinds september 2014 met veel plezier bij de dagbesteding van De Rozelaar in Nijkerk.

Ze behartigt met name de belangen van de dagbesteding in Nijkerk en Putten.

Henk Nap (lid)

Henk is de vader van Matthias, die dagbesteding heeft op groep Rozenbottel in Barneveld.

Hij behartigt met name de belangen van de dagbestedingsgroepen Barneveld.

Co Nieuwenhuis (voorzitter)

Co is de vader van Rob. Rob woont op de Rozenhof en heeft dagbesteding op Rozenbottel.

Hij is goed op de hoogte van het wel en wee van wonen op De Rozelaar.

 

Lianne van Leeuwen (secretaris)

Lianne is de moeder van Lennard. Lennard werkt bij Lunchroom De Rozerie in Barneveld.

Ze is notulist van de Verwantenraad en de contactpersoon met de Cliëntenraad. Ze vindt het belangrijk om de belangen van de cliënten te behartigen namens de ouders en verwanten. 

VerwantenTevredenheidsOnderzoek

Begin 2019 is een Verwanten Tevredenheid Onderzoek (VTO) gehouden. De vragen die hierin werden gesteld waren gelijk aan het Cliënten Tevredenheidsonderzoek (CTO) dat in 2018 is gehouden onder cliënten. Het CTO was eerder in 2015 gehouden en kan vergeleken worden met de benchmark van de VGN.

Bij het VTO is gevraagd om te beantwoorden vanuit het perspectief van de verwanten. Daarom kan het niet helemaal vergeleken worden met de benchmark, maar toch geeft het wel een indicatie.

In de bijlage treft u de uitkomsten van de verschillende onderzoeken. De antwoorden van de onderzoeken zijn verdeeld in positief, neutraal en negatief. De hieronder genoemde percentages zijn de positieve scores. Daar waar een score meer dan 5 procentpunt afwijkt van de benchmark  is een kleur gegeven. De gele kleur geeft een afwijking t.o.v. 2015. Daar waar geen percentage in de kolom benchmark staat zijn de vragen specifiek voor De Rozelaar toegevoegd.

Belangrijkste uitkomsten VTO

Op algemene tevredenheid scoort De Rozelaar 85,7% positief. Op drie van de 36 vragen na zijn alle uitkomsten boven de benchmark VGN. Alleen de vragen: “mijn kind mag zelf keuzes maken” is met (70%) lager dan de benchmark (87%). Ditzelfde geldt voor de vragen over de vrijetijdsbesteding. Opmerkelijk is dat de cliënten zelf op deze vragen boven de benchmark scoren. Op de vragen over de informatievoorziening worden het laagst gescoord. Alleen deze vragen scoren een hoog percentage op negatief.

Negatief afwijkend zijn thuisbegeleiding (60%), locatie de Vlinder met 61,5% en Rozenstraat team B met 77,3%. Positief afwijkend zijn Nijkerk (91,7%) en Rozenstraat team A met (100%).

De vragen die De Rozelaar heeft toegevoegd aan het standaard onderzoek scoren over het algemeen goed. Uitzonderingen zijn “Ik ben tevreden over de schoonmaak en hygiëne in de woning van mijn kind.” Daar scoort 58,5% positief, 29,3% neutraal en 12,2% negatief.

VTO 2019 Dagbesteding
VTO 2019 Wonen

Jaarverslag

De jaarverslagen van de Verwantenraad zijn opgenomen in de jaarverantwoording van De Rozelaar. Deze kunt u vinden op de pagina 'informatiemateriaal'.

 

Contact met de Verwantenraad

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

:
:
:
: