Psychomotorische therapie

Bij Psychomotorische therapie kan er gewerkt worden aan doelen gericht op sociaal, emotioneel en lichamelijk welbevinden.

Elouise van Ginkel

Heb je vragen voor onze psychomotorische therapeut? Neem dan contact op met Elouise.

0342-413334 0342-413334 Mail naar Elouise

Wat is Psychomotorische therapie?

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en begrijpen. Vervolgens wordt er geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.          

Voor wie is Psychomotorische therapie?

Psychomotorische therapie is voor cliënten met sociale problematiek (sociale vaardigheden, communicatie, etc.), emotionele problematiek (herkennen, beleven en uiten van emoties, etc.) en/of lichamelijke problematiek (motoriek, spanningsregulatie, beleving/besef op eigen lichaam, etc.)

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Hoe meld ik me aan voor Psychomotorische therapie?

Een aanvraag voor Psychomotorische therapie gaat via de gedragsdeskundige. De gedragsdeskundige  kan het aanvraagformulier in vullen en naar CAP en de Psychomotorische therapeut sturen. Het aanvraagformulier kan eventueel in overleg met de zorg coördinator ingevuld worden.

Hoe lang duurt Psychomotorische therapie?

Na een intake kan de Psychomotorische therapie starten. Bij de intake wordt er kennis gemaakt en gekeken naar de behandeldoelstellingen. Wanneer Psychomotorische therapie geschikt lijkt kan de therapie starten. Binnen een aantal maanden vindt er een tussenevaluatie plaatst met de zorgcoordinator en/of gedragsdeskundige. Ook wordt er naar verloop van tijd er een evaluatie gepland. In deze evaluatie wordt er overlegd of verdere behandeling wenselijk is of dat Psychomotorische therapie afgerond kan worden. De cliënt mag aanwezig zijn bij de evaluaties en kan zijn/haar wensen aangeven.Het verschilt per cliënt hoe lang de therapie duurt.

Waar en wanneer wordt Psychomotorische therapie gegeven?

Psychomotorische therapie wordt op dinsdagmiddag bij de Rozelaar in de gymzaal gegeven.