Verpleegkundig specialist

Onze verpleegkundig specialist is medisch aanspreekpunt voor de zorgteams die zorg geven aan onze cliënten.

Cliënt Advies Punt

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Cliënt Advies Punt.

0342-41 33 34 Stuur een e-mail

Somatische zorg

Onze verpleegkundig specialist is medisch aanspreekpunt voor de zorgteams die zorg geven aan onze cliënten.

Onze verpleegkundig specialist heeft een belangrijke taak in het bewaken van de kwaliteit van de
zorg en meer specifiek van de somatische kant daarvan. De verpleegkundig specialist biedt ondersteuning op het terrein waar medewerkers zelf niet deskundig zijn.Ze fungeert als vraagbaak en zorgt voor kennisoverdracht aan collega's. Ook speelt ze een belangrijke rol in de triage van cliënten.

Onderzoeken en observeren

Onze verpleegkundig specilist onderzoekt en/of observeert cliënten en stelt een verpleegkundige en medische diagnose. Daarna wordt er een medisch behandelplan opgesteld en uitgevoerd. Zo nodig verwijst de verpleegkundig specialist door naar de arts of medisch specialist in het ziekenhuis.