Magazine erbij: samen werken aan duurzame zorg

Deze erbij: heeft als thema 'duurzaamheid'

Communicatie

Neem contact op met onze communicatiemedewerker Jeannette

0342-413334 0342-413334 Mail naar Jeannette

Duurzame zorg

Als rentmeesters van deze aarde hebben we de opdracht gekregen om goed voor de schepping te zorgen en er zuinig op te zijn. De Rozelaar vindt duurzaamheid belangrijk.

Hoe duurzaam is de Rozelaar? Wat doen we al en waar liggen vooral kansen? Dat is het thema waar we in dit magazine aandacht voor willen vragen. We lezen over concrete voorbeelden van locaties waar al duurzaam gewerkt wordt. Zoals Wouter van Woonlocatie de Vlinder; hij ziet het liefst dat afval in de goede bak belandt en dat zoveel mogelijk eten en drinken bij de boer vandaan komt. "Als je iets doet, moet je het goed doen, anders kun je er beter niet aan beginnen'

Onze branche wordt vertegenwoordigd door de VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). De VGN is medeondertekenaar van de Green Deal Duurzame zorg. Green Deals zijn afspraken tussen de Rijkshoverheid en andere partijen om duurzame plannen uit te voeren. Ze hebben als speerpunten gekozen om met name te werken aan:

  1. Het streven naar structurele inbedding van leefstijl en gezonde voeding
  2. Duurzaam vastgoed en duurzame mobiliteit
  3. Bewustwording

 

 

Eerdere edities lezen: kijk hier.