Professionele ontwikkeling

Elke woon- en dagbestedingslocatie werkt met één of meerdere teams, waarin meewerkend teamcoaches en zorgcoördinatoren, begeleiders en zorgassistenten samen werken aan professionele zorg en begeleiding. Ook teamleider, behandelaren en ondersteunende diensten leveren daar een bijdrage aan.

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Om in de teams aan kwaliteit van zorg te kunnen werken, zijn drie thema’s belangrijk:

  • Professioneel op orde: financiële gezondheid, goede BHV-structuur, continue verbetering van onderlinge samenwerking, etc.

  • Vakbekwame medewerkers: die werken volgens het zorgbeleid, scholing volgen, jaarlijks ontwikkelingsgesprek hebben, etc.

  • Methodische begeleiding: een volledig en actueel cliëntdossier, medezeggenschap van cliënten, etc.


Belangrijke thema’s zijn geborgd, doordat in elke team aandachtsvelders zijn aangesteld (medisch, hygiëne, incidenten, BHV, cliëntdossier, financiën, vrijwilligers). Zij zorgen dat het thema op de juiste manier wordt uitgevoerd en dat er voldoende aandacht voor is.

Binnen de teams is aandacht voor het individueel én gezamenlijk blijven ontwikkelen als professional en team. Dit gebeurt door nieuwe kennis en ervaringen en door teamreflectie. Een cultuur van leren en reflecteren wordt gestimuleerd en teams worden gefaciliteerd in scholing, coaching en intervisie.

We laten graag zien hoe er op teamniveau gewerkt wordt aan kwaliteit van zorg.