Bestuursverslag, jaarrekening en kwaliteitsrapport 2022

De Rozelaar maakt ieder jaar een aantal verantwoordingsdocumenten; jaarrekening, bestuursverslag en kwaliteitsrapport.

client afbeelding Cliënt Advies Punt

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Cliënt Advies Punt.

0342-413334 0342-413334 Stuur een e-mail

De Rozelaar maakt ieder jaar een aantal verantwoordingsdocumenten. In de jaarrekening is een overzicht te vinden van de financiële situatie van het afgelopen jaar. In het bestuursverslag leggen we verantwoording af over het beleid wat we in 2022 hebben gevoerd. In ons kwaliteitsrapport staat hoe het met de zorg gaat, hoe onze cliënten die zorg ervaren. Ook staat erin wat beter kan.

Bestuursverslag 2022
2022 is een jaar waar we in dankbaarheid op terugkijken. In februari konden we een periode met corona-maatregelen achter ons laten. Gedurende twee jaar heeft het onze manier van werken sterk beïnvloed. In deze periode hebben we gezien hoe veerkrachtig onze cliënten en medewerkers zijn. We zijn blij dat we deze periode konden afsluiten.

In dit bestuursverslag over 2022 zijn het verslag van de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Cliëntenraad - Deelraad Cliënten en Cliëntenraad - Deelraad Verwanten bijgevoegd.

 

 

 

 

 

Kwaliteitsrapport 2022

Binnen de Rozelaar werken wij dagelijks aan het ondersteunen van deelnemers en bewoners bij het bevorderen en het behoud van hun maatschappelijke zelfstandigheid. We stimuleren hen om hun plek in de samenleving in te nemen en het gewone leven te ervaren. Dat doen wij met veel toewijding en werkplezier. In de zorg voor onze bewoners en deelnemers willen we steeds beter worden.

Het kwaliteitskader helpt ons daarbij door te reflecteren op ons handelen, regelmatig tevredenheidsonderzoeken te houden en  verbeteringen aan te brengen in ons kwaliteitssysteem. Van de uitkomsten hiervan doen wij verslag in dit kwaliteitsrapport. Samen met het bestuursverslag en de jaarrekening vormt dit kwaliteitsrapport de jaarverantwoording over 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle publicaties en (jaar)documenten (van o.a. voorgaande jaren) zijn hier te vinden.

Locaties