Bestuursverslag en jaarrekening 2023

De Rozelaar maakt ieder jaar een aantal verantwoordingsdocumenten;

Cliënt Advies Punt

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Cliënt Advies Punt.

0342-413334 0342-413334 Stuur een e-mail

De Rozelaar maakt ieder jaar een aantal verantwoordingsdocumenten. In de jaarrekening is een overzicht te vinden van de financiële situatie van het afgelopen jaar. In het bestuursverslag leggen we verantwoording af over het beleid wat we in 2023 hebben gevoerd.

2023 was een bijzonder gezegend jaar waarin de Rozelaar haar 40-jarig jubileum mocht vieren. Dat is op verschillende manieren gebeurd en samen met alle cliënten, collega’s, ouders, verwanten en andere partners gevierd.

Een mooi moment in het jubileumjaar was de gezamenlijke sing-in, waarin we met elkaar God mochten danken voor al het goede dat wij de afgelopen 40 jaar mochten ontvangen en beleven. De Rozelaar groeit en bloeit en het is fijn om zo’n jubileum onder goede omstandigheden te mogen vieren.

In dit bestuursverslag over 2023 zijn het verslag van de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Cliëntenraad - Deelraad Cliënten en Cliëntenraad - Deelraad Verwanten bijgevoegd.

Veel leesplezier!

Bestuursverslag en jaarrekening de Rozelaar

Jaarverslag Deelraad Cliënten

Hieronder kunt u het jaarverslag Deelraad Cliënten lezen.

Jaarverslag Stichting Vrienden van de Rozelaar

Jaarrekening Stichting Vrienden
van de Rozelaar 2023

 

 

 

 

 

 

Alle publicaties en (jaar)documenten (van o.a. voorgaande jaren) zijn hier te vinden.

Locaties