Certificaat Undercover Nurse voor Dagbesteding Trosroos en Duinroos

Kwaliteit van zorg, dat is toch het mooiste cadeau dat we onze cliënten kunnen geven? En dat is toch waar de begeleiders elk dag weer hun bed voor uitkomen?!

Vragen over onze kwaliteit?

Neem contact op met onze beleidsmedewerkers

0342-413334 0342-413334 Mail naar onze beleidsmedewerker
Kwaliteit van zorg, dat is toch het mooiste cadeau dat we onze cliënten kunnen geven? En dat is toch waar de begeleiders elk dag weer hun bed voor uitkomen?! Maar... wat is dat dan, kwaliteit van zorg? Gaat dat alleen om hoe de cliënt de zorg ervaart? Of kun je het ook meten? Aan welke richtlijnen moet het eigenlijk voldoen? En doen we dat ook?
 
In de afgelopen periode ontving de Rozelaar een extern auditbureau (https://careandquality.com/). De auditoren gingen op bezoek bij Dagbesteding Trosroos en Dagbesteding Duinroos. Ze liepen mee met de begeleiders, stelden vragen over wat er gebeurt en waarom, ze bekeken het ECD en gingen in gesprek met de aanwezige collega's. Zo vormden ze zich een beeld van onze kwaliteit van zorg.
 
Twee weken later ontvingen de teams een rapport, waar in staat wat er goed gaat en waar verbeterpunten liggen. En.. beide teams ontvingen ook het certificaat van Undercover Nurse. Beide locaties hebben voldaan aan de kwaliteitseisen van het Undercover Nurse Keurmerk en zijn opgenomen in het Keurmerkregister van C&QI.
 
Het Undercover Nurse Keurmerk wordt afgegeven voor de periode van 1 jaar. Het keurmerk is beschermd en geregistreerd bij BBIE.Het keurmerk laat zien dat een afdeling van de zorgorganisatie:
* de klant centraal stelt;
* voldoet aan de geldende wet- en regelgeving;
* voldoet aan de branchespecifieke eisen;
* getoetst is volgens de Undercover Nurse methodiek en deze positief heeft afgesloten;
* continu de kwaliteit van zorg wil verbeteren.
 
Onlangs werden de certificaten uitgereikt door Philip Miedema (Raad van Bestuur) op de beide locaties.

Locaties