Verhaal van beleidsmedewerker Gesina

“We kunnen mooie plannen bedenken, maar uiteindelijk moet de cliënt er baat bij hebben.”

Recruiter Mieke Gouman

Meer informatie over werken bij de Rozelaar of even sparren? Neem vrijblijvend contact op met onze recruiter Mieke.

06-48045986 06-48045986 Mail naar Mieke

Na ruim tien jaar als begeleider switchte Gesina Timmer in november 2022 naar een rol als beleidsmedewerker bij de Rozelaar. Een weloverwogen keuze, waarin ze andere kwaliteiten kan benutten. “We kunnen mooie plannen bedenken, maar uiteindelijk moet de cliënt er baat bij hebben.”

Aan het einde van dit jaar is Gesina 12,5 jaar in dienst bij de Rozelaar. Na haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) begon ze als zorgcoördinator bij Woonlocatie de Vlinder. Vervolgens werkte ze jaren als begeleider op diverse dagbestedingen, om de laatste jaren weer bij de Vlinder te werken als begeleider. “Dagbesteding gaf wat meer structuur en stabiliteit, terwijl ik wonen interessant vond omdat je in meerdere facetten betrokken bent bij het leven van een cliënt.” 

Overstap

Waarom dan de overstap naar een functie waarbij het directe contact met de cliënt veel minder is? “Vooral omdat ik kwaliteiten wil inzetten waar ik de laatste jaren wat minder mee heb gedaan”, geeft Gesina aan. “Ik heb altijd dingen erbij gedaan die mij extra uitdaging gaven. Ik zat in werk- en projectgroepen, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling en implementatie van het ECD. En als zorgcoördinator vond ik het leuk om plannen te maken, uit te werken en te evalueren. Ik vind het mooi om met mijn hart te werken, maar ook fijn om met m’n hoofd bezig te zijn. Die kans krijg ik als beleidsmedewerker.”

Met Gesina erbij zijn er nu twee beleidsmedewerkers bij de Rozelaar. Zij houden zich bezig met zorgthema’s als gezondheid, medicatie, veiligheid en hygiëne. “De eerste maanden heb ik me in diverse thema’s verdiept”, zegt Gesina. “Veel lezen, luisteren en in gesprek gaan met teamleiders en collega’s op de werkvloer. Ik wil een breed beeld krijgen van waarin we ons kunnen ontwikkelen. Kwaliteit is iets dat overal in terugkomt. De kwaliteit van zorg, de kwaliteit van leven voor de cliënt, maar ook kwalitatief goede plannen maken die voldoen aan wet- en regelgeving. Als beleidsmedewerker kijk je zowel terug als vooruit. De dingen die we doen, doen we die goed? Daar kijk je op terug. En met beleid geef je aan hoe zaken in de toekomst anders of beter kunnen.”

Verbeeldingskracht

Haar ervaring als begeleider is voor Gesina zeer waardevol in haar nieuwe functie. “Mijn verbeeldingskracht gaat automatisch mee in de thema’s die ik behandel. Af en toe kun je als het ware jezelf interviewen. Hoe is dit voor een collega? Wat werkt wel, wat werkt niet? Wat is fijn voor cliënten? Dat kan ik me goed inbeelden. Ook is het makkelijk dat je een netwerk hebt van collega’s waar je mee hebt gewerkt. Om soms even te vragen: hoe kijk jij hier tegenaan?”  

Omschrijving van afbeelding(nog in te vullen)

Externe audit

Een andere waardevolle ervaring was de externe audit die ze nog net meemaakte in haar rol als begeleider. “Ik kwam net uit een slaapdienst met weinig slaap”, zegt Gesina met een lach. “Ik was echt nog aan het opstarten toen er twee mensen van het externe auditbureau voor de deur stonden. Dat was even schakelen. Uiteindelijk was het heel leuk en leerzaam. Voor mij was het aan het eind van jaren als begeleider fijn om erkenning te krijgen. Dat wat je in de basis doet, gewoon goed is. Er worden ook wel punten uitgepikt waar je niet zo snel bij stilstaat. Hoe ga je om met sieraden, hoe berg je medicijnen op die niet of nauwelijks worden gebruikt? En soms gaat het om zaken die beter geregistreerd kunnen worden in een ondersteuningsplan. Het interessante is dat ik daar in mijn beleidsfunctie nu over na kan denken.”

De positieve beoordeling van de audit leverde woonlocatie de Vlinder een certificaat op. Binnen een halfjaar volgt er een herhaalbezoek om te kijken wat er met de verbeterpunten is gedaan. “Deze externe audits zijn nieuw voor de Rozelaar”, legt Gesina uit. “Het is niet verplicht, maar het is een goede manier om objectief de kwaliteit te toetsen. De Rozelaar heeft besloten om het bij alle woonlocaties en dagbestedingen te doen. Zo’n audit is echt wel even spannend, maar het geeft een hoop inzichten. Fijn om te horen wat er goed gaat en ook wat beter kan. Daar kun je als begeleider en als team van groeien. In het werk gaan we soms door in wat we gewend zijn en in wat er is afgesproken. Maar door buitenstaanders mee te laten kijken en feedback te vragen, verhoog je de kwaliteit van zorg. Daar doen we het uiteindelijk voor.” 

Locaties