Bestuursverslag, jaarrekening en kwaliteitsrapport 2021

De Rozelaar maakt ieder jaar een aantal verantwoordingsdocumenten; jaarrekening, bestuursverslag en kwaliteitsrapport.

client afbeelding Cliënt Advies Punt

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons Cliënt Advies Punt.

0342-413334 0342-413334 Stuur een e-mail

De Rozelaar maakt ieder jaar een aantal verantwoordingsdocumenten. In de jaarrekening is een overzicht te vinden van de financiële situatie van het afgelopen jaar. In het bestuursverslag leggen we verantwoording af over het beleid wat we in 2021 hebben gevoerd. In ons kwaliteitsrapport staat hoe het met de zorg gaat, hoe onze cliënten die zorg ervaren. Ook staat erin wat beter kan.

Bestuursverslag 2021
2021 was het tweede jaar dat gestempeld werd door de coronapandemie. Daarom moest het werk binnen de Rozelaar aangepast worden aan de landelijke maatregelen. Dankzij de inzet, creativiteit en veerkracht van onze medewerkers, bewoners en deelnemers kon het wonen en werken binnen de Rozelaar doorgaan.

In dit bestuursverslag over 2021 zijn het verslag van de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, Cliëntenraad - Deelraad Cliënten en Cliëntenraad - Deelraad Verwanten bijgevoegd.

Jaarrekening 2021

Kwaliteitsrapport 2021

In dit Kwaliteitsrapport 2021 van de Rozelaar leggen wij verantwoording af over het gevoerde zorgbeleid. Op grond van het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg beschrijven wij het zorgproces en het kwaliteitssysteem, de tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en verwanten en de uitkomsten van de teamreflecties.

Het schrijven van het kwaliteitsrapport en de reflecties, analyses en gesprekken die aan dit rapport ten grondslag liggen, helpen ons te leren van wat goed gaat en wat beter kan. Samen met het bestuursverslag en de jaarrekening vormt dit kwaliteitsrapport de jaarverantwoording over 2021.

Uitleg voor cliënten

Alle publicaties en (jaar)documenten (van o.a. voorgaande jaren) zijn hier te vinden.

 

Locaties